Zo ziet minister-president Bourgeois Vlaanderen in 2050

Print
Zo ziet minister-president Bourgeois Vlaanderen in 2050

Geert Bourgeois Foto: BELGA

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft maandag een visienota voorgesteld waarin de Vlaamse regering haar ambitie voor het Vlaanderen van 2050 formuleert. Een nieuwe, innovatieve en duurzame economie moet op een ecologisch verantwoorde manier welvaart creëren voor een Vlaanderen waarin iedereen meetelt, luidt het in ‘Visie 2050’. De nota bevat ook een strategie om dat gewenste toekomstbeeld te bereiken.

Minister-president Bourgeois had aangekondigd dat hij aan een visienota werkte die verder kijkt dan de problemen van vandaag. De Vlaamse regering vindt het belangrijk om vooruit te kijken. ‘2050 lijkt veraf, maar is even ver van vandaag verwijderd als 1980’, zei Bourgeois maandag.

Megatrends

De nota bevat drie luiken. Een eerste luik schetst een aantal internationale evoluties of ‘megatrends’, zoals vergrijzing, migratie, verstedelijking en klimaatverandering.

Op economisch vlak zorgen de nieuwe technologieën (nanorobotica, 3D-printing, kunstmatige intelligentie,...) voor de ‘grootste industriële revolutie sinds de invoering van de massaproductie in de 19de eeuw’. De economie wordt steeds meer ‘circulair’: afval en oude producten worden opnieuw grondstof of energie. De economische macht kantelt: China wordt de grootste economische macht, voor de VS en India, en landen als Mexico en Indonesië worden belangrijkere economieën dan het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk.

Ambitie

In een tweede luik schuift de Vlaamse regering een ‘ambitie’ voor het Vlaanderen van 2050 naar voor. Die ambitie ‘richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt’. Die ambitie moet gerealiseerd worden ‘door een nieuwe economie, voor een inclusieve samenleving en binnen de ecosysteemgrenzen van onze planeet’. De nota formuleert vervolgens voor verschillende thema’s de kansen en uitdagingen.

Zeven prioriteiten

Om dat streefbeeld te bereiken, schuift de visienota zeven prioriteiten naar voor. Vlaanderen moet leren omgaan met ingrijpende (technologische) veranderingen en de Vlaamse industrie mee koploper laten worden in nieuwe technologie. Er moet ingezet worden op levenslang leren. Zorginnovatie moet een antwoord vormen op de vergrijzing. Vlaanderen moet de overgang naar de kringloopeconomie verderzetten, werken aan vlotte en veilige mobiliteit en inzetten op een CO2-arm energiesysteem.

Elk van die prioriteiten krijgt later een eigen begroting én een verantwoordelijke minister.