Meer subsidies aan fossiele brandstoffen dan aan strijd tegen opwarming aarde

Print
Meer subsidies aan fossiele brandstoffen dan aan strijd tegen opwarming aarde

Antwerpen Foto: BELGA

Er gaat steeds minder overheidssteun naar fossiele brandstoffen. Toch geven de overheden jaarlijks nog meer subsidies aan steenkool, olie en gas, dan aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, zo blijkt maandag uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

‘Als we de subsidiëring stoppen, zullen we de middelen hebben die nodig zijn’, zo zei secretaris-generaal van de OESO Angel Gurrià maandag bij de voorstelling van de studie in Parijs. ‘De internationale gemeenschap roept op tot 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (89 miljard euro) vrij te maken’, bracht de topman in herinnering. Met dat geld willen de geïndustrialiseerde landen vanaf 2020 de ontwikkelingslanden helpen met de klimaatstrijd.

Dat overheidssteun de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen ten goede komt, is een ‘achterhaalde politiek’, aldus Gurrià. ‘We moeten van koers veranderen.’ Hervormingen van de subsidiëring van die fossiele brandstoffen zijn daarbij een eerste stap.

Van 2010 tot 2014 gaven de 34 OESO-lidstaten en zes groeilanden jaarlijks 142 tot 178 miljard euro overheidssteun aan die brandstoffen. Dat is een daling, voornamelijk te danken aan de dalende olieprijzen en de maatregelen van van vele landen voor een meer ecologisch en duurzaam beleid. Een groot deel van de daling is te danken aan Mexico en India.

Eind november start de cruciale klimaatconferentie van Parijs. Die conferentie moet de belangrijkste worden sinds Kyoto, in 1997, en heeft als voornaamste doel de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.