Sint-Corneliuskermis met kinderzegening en kleinveeverkoop in Grote-Brogel

Print

Grote-Brogel

Peer - Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar de Sint-Corneliuskermis met kinderzegening in de kerk en met de verkoop van kleinvee, groenten, fruit, planten en bloemstukken in Brueghelheem plaatsgevonden en dit op zondag 20 september. De organisatie ervan was in handen van de Landelijke Gilde, Brueghelheem en Speelpleinwerking PIRI PIRI.

Om 9u vond in de Sint-Trudo-kerk de eucharistieviering plaats, gevolgd door de kinderzegening: Sint-Cornelius is immers onder meer de patroonheilige van kinderziektes. Deken Tony Poorters gaf, bijgestaan door misdienaar Emma, de kinderzegen aan de aanwezige kinderen.

Om 10u kregen al degenen die deze kermis wilden vieren in Brueghelheem "een tas koffie met zelfgebakken cake" en dit gratis aangeboden door VZW Brueghelheem. Om 10u30 nam Jan Smeets namens de Landelijke Gilde het woord en bracht hij de verdienste van Jos Ceyssens zaliger voor deze jaarlijkse kleinveeverkoop onder de aandacht, en vroeg hiervoor een warm applaus voor Jos zaliger. Het werd dan ook een luid en hartelijk applaus. Jos' familieleden waren ook goed vertegenwoordigd in de zaal en je kon zien dat ze gelukkig waren met deze postume hulde.

Vervolgens werd door Jan Smeets en Luc Stinkens gestart met de verkoop van het kleinvee, de groenten, het fruit, de planten en de bloemstukken. Er heerste een goede sfeer en er werd telkens prima "ingezet" en snel een "hoger bod gedaan" op hetgeen "te koop" werd aangeboden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio