Wouter Beke: “Kinderbijslag is recht van elk kind”

Print
Wouter Beke: “Kinderbijslag is recht van elk kind”

Foto: Sven Dillen

CD&V heeft kritiek op het voorstel van coalitiepartner N-VA om pas volledige kinderbijslag uit te betalen aan mensen die vier jaar wettelijk in ons land verblijven. CD&V-voorzitter Wouter Beke verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord: “Wat de kinderbijslag betreft, zijn er bij de regeringsvorming duidelijke afspraken gemaakt: de kinderbijslag is en blijft het recht van elk kind”.

Het voorstel van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers om pas volledig kindergeld te voorzien voor mensen die minstens vier jaar wettelijk in België verblijven, botst maandag op een golf van verzet.

Ook voor coalitiepartner CD&V kan het voorstel niet door de beugel. De kwestie werd besproken op het politiek bestuur van de Vlaamse christendemocraten. “Het aanvoelen is unaniem dat deze crisis nog lange tijd onze grote aandacht zal vragen. Behoedzame en doordachte actie zijn daarin essentieel”, aldus voorzitter Wouter Beke.

Het voorstel past volgens Beke ook niet in de afspraken die in het Vlaams regeerakkoord zijn gemaakt. Daarin staat duidelijk dat de kinderbijslag een recht is voor elk kind. “CD&V wil dat de sociale bescherming van iedere Vlaming op peil blijft. Het gaat niet enkel om vluchtelingen, die slechts 0,1% van het kinderbijslagbudget vertegenwoordigen. Nee, het gaat ook over Vlaamse gezinnen die tijdelijk in het buitenland werken en bij terugkeer hun kinderbijslag verliezen”, klinkt het.

Beke: “Naar alle verwachtingen is deze vluchtelingencrisis nog lang niet voorbij. We moeten dus ook waken over het aanzuigeffect van ons land hierin. Maar het recht van kinderen terugdringen, past daarin niet”.