Kinderbijslag: wat zegt het Vlaams regeerakkoord?

Print
Kinderbijslag: wat zegt het Vlaams regeerakkoord?

Foto: Belga

Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag verschoven van het federale niveau naar de regio’s. De Vlaamse regering bereidt een hervorming van het systeem voor.

Als het van N-VA afhangt, krijg je pas volledig kindergeld als je minstens vier jaar in België hebt gewoond. N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers heeft daarvoor een wetsvoorstel klaar, maar krijgt hiervoor van alle kanten kritiek . Maar wat staat er precies in het Vlaams regeerakkoord over de kinderbijslag?

Deelstaten bevoegd

De zesde staatshervorming heeft de deelstaten bevoegd gemaakt voor de kinderbijslag. De Vlaamse regering wil ook ‘zo snel als mogelijk’ zelf instaan voor de uitbetaling. Dat kan ten vroegste vanaf 2016 en ten laatste tegen eind 2019. Vlaanderen is dus bevoegd en broedt ook al langer op een hervorming van de kinderbijslag.

‘Elk kind is gelijk’

De basisprincipes voor die hervorming staan in het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Zo staat er in dat akkoord onder meer: ‘We maken werk van een vereenvoudiging van het huidige systeem waarbij we de rangorderegeling en leeftijdstoeslag afschaffen. Elk kind is gelijk, bijgevolg voorzien we in een gelijke basiskinderbijslag’.

Sociale correcties

Er worden daarbij wel sociale correcties in het vooruitzicht gesteld: ‘We behouden een toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en de wezen. Om kinderarmoede te bestrijden voorzien we voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen voorzien we een sociale toeslag. De inkomensgrens van deze toeslag is gezinsgemoduleerd en houdt dus rekening met de gezinsgrootte.’