Anderstaligen succesvol in stoomcursus academisch Nederlands

Print
Anderstaligen succesvol in stoomcursus academisch Nederlands

Foto: Sara Coninx

Hasselt - Tussen 1 en 18 september hebben de eerste acht anderstaligen een voortraject gevolgd in het provinciaal centrum Moderne Talen in Hasselt.

De instroom van nieuwe vluchtelingen maakt heel wat vragen los bij de publieke opinie. Verschillende factoren maken dat anderstalige nieuwkomers zich bij de start van hun leven in België vaak in een erg kwetsbare situatie bevinden. Ze komen terecht in een andere cultuur met andere normen en waarden en omdat ze de taal niet kennen, moeten ze vaak terug vanaf nul beginnen. Tegelijk brengen ze wel een hoop ervaring en kwalificaties mee uit hun herkomstland. Ze bezitten vaardigheden waarmee ze, als de kansen daarvoor worden gecreëerd, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Heel wat anderstaligen behaalden al een diploma in hun land van herkomst. Anderen waren in hun land van herkomst nog bezig met een studieloopbaan en willen die hier graag verder zetten. Daarom kiezen heel wat anderstaligen ervoor om verder te studeren. Ze kennen echter de huidige opleidings- en onderwijsmogelijkheden in Vlaanderen niet en missen zo de kans om hun talent te gebruiken.
Om elk talent kansen te geven werd er voor Limburgse anderstaligen met een buitenlandse opleiding (secundair of hoger onderwijs) een voortraject uitgewerkt dat hen voorbereidt op verdere studies in HBO5, of aan het hoger of universitair onderwijs.

Tussen 1 en 18 september hebben de eerste acht anderstaligen dit voortraject gevolgd in het provinciaal centrum Moderne Talen in Hasselt. De inhouden en de opdrachten in deze cursus waren afgestemd op het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs. Zij kregen niet alleen een stoomcursus academisch Nederlands. Omdat cursisten vaak het onderwijssysteem en de eisen die dat systeem aan de studenten stelt, niet kennen, werd tijdens het voortraject ook aandacht besteed aan leer- en studievaardigheden.
Op donderdag 17 september vindt het afstudeermoment plaats in het PCVO Moderne Talen in Hasselt en ontvangen de cursisten hun attest. Net op tijd om aan het nieuwe academiejaar te kunnen beginnen.
Het voortraject werd opgezet in een uniek samenwerkingsverband. Het is een spin off van het project onderwijs-inburgering van het voormalige consortium voor volwassenenonderwijs Limburg Noord. Partners zijn UCLL, PXL, UHasselt, PCVO Moderne Talen Hasselt, CVO Qrios Noord, Provincie Limburg, Huis van het Nederlands en het Agentschap Integratie en Inburgering.
In januari 2016 worden er wellicht opnieuw twee voortrajecten academisch Nederlands ingericht in Hasselt en Genk.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio