Ziekendag in Beverlo

Print

Beverlo

Beringen - Zorgenzorg van Beverlo hield zaterdag haar ziekendag. Op uitnodiging van het bestuur daagde liefst 130 leden op om gezellig samen te zijn in het parochiecentrum te Beverlo.

Na een warm welkomstwoord van de voorzitster Bertha, was er een korte bezinning gehouden door de diaken André. Het bestuur had gezorgd voor een middagmaal waar iedereen van genoot. Even later werd er ontspanning gebracht door de ontspanningsgroep van KVLV Beverlo. Dit viel zeker in de smaak van de aanwezigen. Op het einde van de namiddag werden twee bestuursleden in de bloemen gezet. Namelijk Jeanne Cools en Lucienne Vanderstraeten, zij werden gehuldigd voor respectievelijk 25 jaar en 30 jaar bestuurslid Ziekenzorg Beverlo. Voldaan ging elk lid naar huis, uitkijkend naar een volgende ontmoeting.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio