N-VA krijgt kritiek uit alle hoeken na plan om asielzoekers geen kinderbijslag te geven

Print
N-VA krijgt kritiek uit alle hoeken na plan om asielzoekers geen kinderbijslag te geven

Kinderen van vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel. Foto: BELGA

Als het van N-VA afhangt, krijg je pas volledig kindergeld als je minstens vier jaar in België hebt gewoond. Zowel de Gezinsbond en het Netwerk Tegen Armoede als oppositiepartijen Groen en SP.A reageren verontwaardigd: 'De kinderarmoede in Vlaanderen is al zo hoog. We moeten vermijden dat mensen in die cirkel van armoede terechtkomen.' Ook de Leuvense rector Rik Torfs mengt zich in de discussie.

In het wetsvoorstel dat door Smeyers wordt ingediend, staat dat er enkel volledig kindergeld wordt toegekend aan wie minstens vier van de laatste tien jaar in België gewoond heeft.

Concreet stelt N-VA voor dat je na 1 jaar wettelijk verblijf in ons land recht hebt op 25 procent van het kindergeld. Na twee jaar wordt dat 50 procent, na drie jaar 75 procent en pas na vier jaar 100 procent. ‘Dan is wat je hebt bijgedragen in verhouding met wat wordt uitgekeerd’, zegt Smeyers. Toch hoef je volgens haar voorstel niet gewerkt te hebben om in aanmerking te komen. 'Wat belangrijk is voor ons, is het principe dat je eerst voldoende moet hebben bijgedragen aan ons sociaal systeem, voor je er gebruik van kan maken', verduidelijkt Smeyers op Radio 1. 'Dat is het verzekeringsprincipe, zoals dat ook in Denemarken gehanteerd wordt.'

Bij de zesde staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag echter verschoven van het federale niveau naar de deelstaten. Lees hier wat het Vlaamse regeerakkoord zegt.

'Ze zouden het zelf niet verkeerd vinden'

'Schattingen verwachten 260.000 asielaanvragen in 2016, waarvan zo'n 60 procent zal worden goedgekeurd', waarschuwt Smeyers. 'We moeten daarom nu het nog kan de kinderbijslag bijsturen, zodat we geen paniekingrepen moeten doen als het te laat is.'

De nieuwe regel zou niet alleen voor asielzoekers gelden, maar voor alle Belgen. De partij maakt zich sterk dat hij daarom niet in strijd is met de Conventie van Genève. 'En die vluchtelingen zouden dat niet verkeerd vinden, ze riskeren hun leven om hier te komen, omdat ze weten dat ze hier goed opgevangen worden door de sociale zekerheid. Dan denk ik dat ze zouden begrijpen dat we dat systeem leefbaar willen houden.'

Opmerkelijk is ook dat het wetsvoorstel federaal wordt ingediend, waar N-VA de touwtjes in handen heeft bij Asiel en Migratie, terwijl kinderbijslag een regionale bevoegdheid is. 'Maar ik was er niet bij toen ze dat kluwen hebben uitgetekend tijdens de Staatshervorming', zegt Smeyers. 'Onze specialisten hebben alles onderzocht, en het is grondwettelijk mogelijk.' 

Cijfers over welke besparing dit mogelijk zou opbrengen, kon Smeyers niet geven.

Gezinsbond: 'Neem kinderen hun toekomst niet af'

De Gezinsbond verzet zich tegen het voorstel van N-VA om pas volledige kinderbijslag uit te betalen aan mensen die vier jaar wettelijk in ons land verblijven. Volgens Manu Keirse van de Gezinsbond is het kindergeld een 'universeel recht voor elke ouder' en kan het niet om dat recht af te nemen van erkende vluchtelingen. Dat zei hij maandag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

'Het kindergeld is in ons land geëvolueerd van een recht uit arbeid naar een universeel recht voor elke ouder, een recht dat ingeschreven staat in de Grondwet', zei Manu Keirse. De Gezinsbond is het dan ook 'niet eens' met het N-VA-voorstel omdat dat het 'fundementeel recht van kinderen aantast'.

Volgens N-VA wordt met de maatregel geen specifieke groep geviseerd. De regel geldt niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor alle Belgen. De Gezinsbond heeft geen oren naar die argumentatie. 'Die kinderen hebben niet gekozen voor het drama waar ze in terechtgekomen zijn. Ze hebben niet gekozen voor de oorlog en hebben die oorlog ook niet veroorzaakt. Laat ons ervoor zorgen dat we hen rechten geven op een toekomst. We hebben erkende vluchtelingen rechten gegeven. Het kan niet om die nu af te nemen', aldus Keirse.

Netwerk tegen Armoede: 'Kinderbijslag is onvoorwaardelijk recht van elk kind'

Het voorstel van Smeyers botst alvast op verzet bij het Netwerk Tegen Armoede. (Kinderbijslag is voor ons een onvoorwaardelijk recht voor elk kind', zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk Tegen Armoede.

'Kinderbijslag is een belangrijk instrument tegen kinderarmoede. Voorstellen om pas na vier jaar volledig recht te hebben op kindergeld is volgens ons dan ook vreemd. De kinderarmoede in Vlaanderen is al zo hoog. We moeten vermijden dat mensen in die cirkel van armoede terechtkomen. Het gaat om mensen voor wie steun van in het begin net zo belangrijk is', aldus Vanhauwaert. 

Groen: 'Gevaarlijk voorstel'

Het N-VA-voorstel is een 'gevaarlijk voorstel'. Zo reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. "Kinderen van oorlogsvluchtelingen zijn kwetsbaar en hebben al veel hindernissen achter de rug, N-VA wil er nog één bij. Dit voorstel zal de kinderarmoede doen stijgen en biedt geen enkele oplossing',  aldus De Vriendt. De Vriendt vindt dat de N-VA aan 'paniekzaaierij' doet door de vluchtelingencrisis af te schilderen als een bedreiging voor onze sociale zekerheid.

Het Kamerlid verwijst naar een berekening: de kost van de kinderbijslag voor erkende vluchtelingen in ons land bedraagt 6 miljoen euro op een totaal van 6 miljard. 'In andere woorden, de impact op onze sociale zekerheid blijft voorlopig beperkt tot 0,1 procent. De overige 99,90 procent of 6 miljard euro gaat niet naar vluchtelingen. Dit anders voorstellen, is dus niet minder dan paniekzaaierij.'

SP.A:  'Goedkoop scoren op de kap van de vluchtelingen'

SP.A-politica Freya Van den Bossche is niet te spreken over het voorstel van N-VA. 'Goedkoop scoren op de kap van de vluchtelingen', zegt Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A). 'Het voorstel van Smeyers slaat nergens op. Minder dan één tiende van een procent van de kinderbijslag gaat naar vluchtelingen. Om onze sociale zekerheid te 'redden', zoals N-VA het voorstelt, is dit dus helmaal niet nodig. Integendeel, wat N-VA doet is de sociale zekerheid uithollen onder het mom van de vluchtelingencrisis', aldus Van den Bossche.

Van den Bossche vreest ook dat het voorstel van N-VA een stap verder gaat. 'Eerst vier jaar bijdragen, dan pas ontvangen, is het devies. Dat kan dus evengoed betekenen dat kinderen van iemand die vier jaar werkloos is ook geen kindergeld meer krijgen. Of het kind van een 18-jarige mama, die nog niet gewerkt heeft. En als het dat niet betekent, mogen we dan concluderen dat het kind van een vluchteling voor N-VA minder rechten heeft dan een ander kind?'.

Rik Torfs: 'Niet zwichten voor valse dilemma's'

Ook de Leuvense rector Rik Torfs mengt zich bij de start van het academiejaar in de discussie. ‘We mogen niet zwichten voor valse dilemma’s’, zegt Torfs. ‘Het is helemaal niet zo dat we de welvaartsstaat in gevaar brengen door 10.000 vluchtelingen op te vangen.’ 

CD&V: 'Kinderbijslag is basisrecht van elk kind'

Niet alleen vanuit de oppositie vallen harde woorden voor het voorstel van N-VA. Ook coalitiepartner CD&V gaat in de aanval. 'Wat de kinderbijslag betreft, zijn er bij de regeringsvorming duidelijke afspraken gemaakt: de kinderbijslag is en blijft het recht van elk kind', zegt voorzitter Wouter Beke.