Okra Groot-Peer houdt info-namiddag over inbraakbeveiliging

Print

Grote-Brogel

Peer - De verschillende OKRA-trefpunten van Groot-Peer (Peer-centrum, Wijchmaal, Grote-Brogel/Erpekom, Linde/Wauberg en Kleine-Brogel) hebben samen in het parochiecentrum van Peer op woensdag 16 september een informatie-namiddag georganiseerd over inbraakbeveiliging. Inhoudelijk werd deze info-namiddag verzorgd door de politiezone Kempenland.

De voorzitter van OKRA Peer-centrum, Kai Deelkens, heette omstreeks 14u een 65-tal OKRA-leden van harte welkom waarna hij het woord gaf aan de politie-inspecteurs Rik Stals en Sven Franken van de politiezone Kempenland. In Grote-Brogel werd deze info-namiddag al eens georganiseerd via OKRA: dat was toen prima geweest en daarom leek het zinvol om deze materie ook eens aan bod te laten komen voor alle OKRA-trefpunten van Peer samen. Ook nu was Grote-Brogel weer goed vertegenwoordigd.

De twee politie-inspecteurs en diefstal-preventieadviseurs gingen uitvoerig in op een 4-tal soorten maatregelen die best toegepast worden om van je huis een "inbraakveilige thuis" te maken. Het gaat ten eerste om organisatorische & sociale maatregelen: veilige leefgewoonten en bijvoorbeeld geen sleutel onder de mat of in een bloempot leggen, goede contacten en afspraken met de buren of ze - als je een weekje met vakantie gaat - dagelijks je woning te controleren en de brievenbus leeg te maken. Ten tweede ging het om fysieke/bouwkundige maatregelen waarbij je best eerst "gratis advies" vraagt aan je diefstal-preventieadviseur in je politiezone, kiest voor kwaliteit en ook best beroep doet op vakmensen (beveiligen van buitendeuren, ramen, rolluiken, dakkoepels, kelderopeningen, garagepoort, enz.). Ten derde ging het om elektronische maatregelen (alarmsystemen): vraag ook raad aan je verzekeringsmaatschappij want een diefstalverzekering is vaak goedkoper als je voor een kwaliteitsvol en professioneel geïnstalleerd alarmsysteem kiest. Ten slotte werden meldingsmaatregelen besproken: het merken en registreren van waardevolle zaken is een goede voorzorgsmaatregel die je kan nemen tegen inbraak waarmee de politie en de verzekeringsmaatschappij gediend zijn bij een diefstel.

Uiteraard werd de sessie halverwege onderbroken om te kunnen genieten van een goede tas koffie en een lekker stukje vlaai. Er werden ook verschillende vragen gesteld die telkens deskundig werden beantwoord. Belangrijk hierbij was ook de bijzondere aandacht die werd gevraagd om het huisnummer goed zichtbaar en zo dicht mogelijk tegen de straat aan te brengen (bv. op de brievenbus). Zo'n "blauw plaatje" met huisnummer kan gratis worden afgehaald bij de gemeente indien het huidige huisnummer niet meer goed zichtbaar/leesbaar is. Dit is niet alleen goed in geval van inbraak maar ook wanneer er brand is of wanneer een dokter of een ambulance dient te komen: zo kan je huis sneller gevonden worden en wordt er geen kostbare tijd verloren. Omstreeks 16u30 heeft voorzitter Kai Deelkens de 2 sprekers en de politiezone Kempenland bedankt voor hun deskundige uitleg en dienstverlening: het was een leerrijke en aangename namiddag voor de OKRA-leden van Groot-Peer.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio