© NVWA

© VARA

thumbnail: null
thumbnail: null

Oostblokpups voor België passeren via Nederland

De illegale puppyhandel floreert in Nederland en de overheid ziet het met lede ogen aan. Dat blijkt uit een onthullende reportage van het Nederlandse duidingsprogramma ‘Zembla’ op VARA.

RD

Ruim 50.000 pups zouden er elk jaar op illegale wijze op de markt worden gebracht. Bovendien is Nederland de jongste jaren uitgegroeid tot draaischijf in het hele gebeuren. Via illegale import en met de hulp van enkele dierenartsen wordt de Oost-Europese afkomst van de jonge hondjes volledig uitgewist. De onwetende klant denkt zo dat hij een puppy koopt uit een nestje uit de buurt. Verschillende Belgische hondenhandelaars shoppen al jaren bij deze tussenpersonen.

De onderzoeksjournalisten van ‘Zembla’ werkten maanden aan hun reportage, die woensdagavond op Vara werd uitgezonden. Ze kwamen tot precies dezelfde conclusies als de vijfdelige reportagereeks over de broodfok die vorig jaar in Het Belang van Limburg is verschenen: ook in Nederland staat de puppyhandel stijf van de illegale praktijken. Praktijken die niet alleen een inbreuk vormen op het dierenwelzijn of consumenten bedriegen, maar ook een risico vormen voor de volksgezondheid omdat vaak een loopje wordt genomen met verplichte rabiësvaccinaties.

Omkatten

De hondenhandel is met een geschatte omzet van 100 miljoen euro big business in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 50.000 tot 80.000 pups ingevoerd uit Oost-Europese landen, maar in het TRACES-systeem - dat het internationale verkeer van dieren in kaart brengt - blijkt dat er slechts 10.000 officieel geregistreerd zijn. Blijft over: tienduizenden honden uit landen als Tsjechië, Slovakije en Hongarije die bij onze noorderburen omgekat worden naar ‘Nederlandse’ dieren.

“Als dat eenmaal gebeurd is, kan je de herkomst niet meer traceren. Het lijkt alsof de pup in Nederland is geboren en aan alle strenge voorwaarden voldoet. Daarvoor heb je natuurlijk dierenartsen nodig die dat illegale spel willen meespelen. Hun namen zijn gekend, maar er wordt weinig tot niets tegen ondernomen”, zegt reportagemaker Niels van Nimwegen van ‘Zembla’.

Kempen

Het epicentrum van de illegale puppyhandel in Nederland ligt in de Nederlandse provincie Brabant. Echt verwonderlijk is dat niet. In Vlaanderen situeert het zwaartepunt van de puppyhandel zich al jaren in de Kempen en recent zijn sommige Vlaamse handelaren verhuisd naar Brabantse gemeenten, net over de grens.

Een anonieme Vlaamse insider verklaart in de ‘Zembla’-reportage dat alle puppytransporten naar België via Nederland passeren.

Dat wordt in de reportage ook bevestigd door een politieagent uit Nederlands-Limburg die belast is met dierenzaken. Hij legt uit dat chips tijdelijk in de oksel van de pup worden gekleefd of zelfs verstopt in een halsband zodat ze bij een toevallige controle in orde zijn. Eenmaal in Nederland worden die chips en paspoorten vernietigd en vervangen door Nederlandse chips en documenten.

Uit goede bron weten we dat de oostbloktransporten via Nederlands-Limburg passeren en in de regio rond Venlo verdeeld worden onder verschillende handelaren. Zij maken er Nederlandse pups van alvorens ze naar handelaars in België te transporteren.

Herbekijk de reportage van 'Zembla' via zembla.vara.nl.

Aangeboden door onze partners