Gelijke rechten?

Print

duchâtelet op vrijdag

Gelijke rechten?

Er is nogal wat te doen geweest de laatste weken rond gelijkheid van rechten tussen vluchtelingen en andere burgers. Niet dat dit de eerste zorg zou zijn van de vluchtelingen. Het is vooral een ideologische discussie en misschien ook wel een kwestie van politieke profilering. Feit is dat vandaag alle burgers in België geen gelijke rechten hebben. Om één voorbeeld te noemen: iemand die heel veel onbetaald werk heeft verricht, bijvoorbeeld een ouder die vier kinderen heeft grootgebracht, heeft veel minder rechten dan een zatlap die even als werknemer werd ingeschreven en de rest van zijn leven op de dop heeft gestaan. Voor degenen die het niet wisten: die zatlap krijgt nog een pensioen ook, omdat in onze sociale zekerheid doppen gelijkgesteld wordt met werken. Het is oké dat deze mensen een uitkering krijgen, ook op pensioenleeftijd, en dat ze verzorgd worden. Maar hetzelfde moet ook gelden voor mensen die nooit in het arbeidscircuit hebben meegedraaid. Laten wij dus beginnen met alle burgers dezelfde rechten op zorg en uitkeringen te geven, los van ‘werk’. Ik stel voor dat de gelijkheidsideologen, de politici en de vakbonden deze ongelijkheid met spoed wegwerken.

In ieder geval maken sommige landen een verschil in uitkeringen tussen de eigen burgers en niet-permanente residenten, zoals vluchtelingen dat in principe zijn.

Dat is het geval in Macau, een voormalige Portugese kolonie die tussen 1992 en 1999 tot een autonoom gebied van China werd omgevormd. Dit landje met iets minder dan 700.000 inwoners is welvarend. De overheid betaalt - zoals bij ons - de medische kosten en het onderwijs en pensioenen. Daarnaast geeft de overheid één keer per jaar 1.000 euro netto aan al haar burgers. Dat is wat een doorsnee werknemer er per maand verdient.

De niet-permanente residenten krijgen minder, ze moeten het stellen met 600 euro.

Macau is overigens op andere vlakken interessant. De regering zegt van zichzelf dat ze een wetenschappelijk bestuur nastreeft, dat ze dus technocraten zijn. De overheid maakt winst en heeft geen schuld. Toch hebben zij geen olie zoals Koeweit, Qatar of Noorwegen. Zij halen hun inkomsten voornamelijk uit belastingen op het gokken.

Ook al verloor de overheid van Macau dit jaar een derde van haar inkomsten als indirect gevolg van de grote verliezen op de Chinese beurzen, haar uitgaven bleven lager dan haar inkomsten.

In een goed geleid land met een sterke gelijkheidscultuur en met een royale sociale zekerheid maakt men toch een onderscheid tussen eigen burgers en niet-residenten. Daarom lijken ideologische argumenten rond de vluchtelingencrisis mij gevaarlijk. Ze zouden er toe kunnen leiden dat we minder vluchtelingen willen opvangen, en dat zou een foute beslissing zijn.