“Moslims zullen niet onverdoofd slachten: wij zijn ook Vlamingen”

Print
“Moslims zullen niet onverdoofd slachten: wij zijn ook Vlamingen”

Habib El Ouakili Foto: Serge Minten

Habib El Ouakili, die optreedt als spreekbuis van de Limburgse moslimgemeenschap, zegt dat het vonnis van de rechter over onverdoofd slachten zal worden nageleefd. “We moeten roeien met de riemen die we hebben binnen het wettelijk kader” klinkt het.

“Wij respecteren de uitspraak van de rechter in kort geding om het verbod op onverdoofd slachten buiten de erkende slachthuizen te handhaven. Moslims zullen niet onverdoofd slachten: wij zijn ook Vlamingen, die rechten en plichten hebben en ons bijgevolg dienen te schikken naar de democratische rechtsprincipes.” Dat zegt Habib El Ouakili, die optreedt als spreekbuis van de Limburgse moslimgemeenschap.

“Eerst en vooral zullen wij de uitspraak van de rechter naleven en onze gemeenschap oproepen om de kalmte en sereniteit te bewaren”, aldus El Ouakili. “We gaan de mensen zeker niet aanmoedigen om het verbod naast zich neer te leggen en thuis de slachtingen te organiseren. Wij vragen, integendeel, dat ze gehoor geven aan de uitspraak van de rechter. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook zullen doen.”

Vooruitblikken

Een oplossing is er nochtans niet. “We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben binnen het wettelijke kader”, aldus de woordvoerder.

“Vervolgens moeten we zo snel mogelijk vooruitblikken. Direct na het offerfeest zouden we graag een eerlijke dialoog aangaan om tot een duurzame oplossing te komen. Het belangrijkste is dat de polemiek, die de afgelopen maanden op de spits werd gedreven, door een debat ten gronde een halt kan toegeroepen worden.”