Vlamingen willen meer betalen voor landbouwproducten

Print
Vlamingen willen meer betalen voor landbouwproducten

Foto: visions

Ruim driekwart van de Vlamingen is bereid om meer te betalen voor landbouwproducten als dat een eerlijker prijs oplevert voor de boer. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 consumenten en 900 Vlaamse landbouwers door het onderzoeksbureau IVox. Opdrachtgever voor het onderzoek, dat de steun had van de Boerenbond, was Bayer CropScience, de groep binnen Bayer AG die verantwoordelijk is voor landbouwactiviteiten.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 Vlamingen van oordeel zijn dat boeren wel degelijk reden tot klagen hebben. Zeven op de 10 vinden dat de regering meer zou kunnen doen om landbouwers te steunen. Liefst 95 procent heeft respect voor het beroep. Het landbouwberoep wordt van groter maatschappelijk belang beschouwd dan dat van politieagent, journalist of politicus.

Van de ondervraagde landbouwers zegt 45 procent de voorbije drie jaar gemiddeld niet meer dan 1.100 euro netto per maand te hebben verdiend. Bijna de helft verdient tussen de 1.150 en 1.750 euro en slechts 7 procent meer dan 2.350 euro. De landbouwer werkt gemiddeld 66 uur per week. Eén op de 3 neemt, de weekends buiten beschouwing gelaten, nooit een dag vakantie. Eveneens 1 op 3 werkt op zaterdag én zondag. Slechts 27 procent slaagt erin om er meer dan een week per jaar tussenuit te knijpen.

De Belgische landbouw is echter geenszins één en al kommer en kwel, want ondanks het harde werk voor een bescheiden inkomen houden landbouwers hartstochtelijk van hun beroep. Zo geeft 92 procent ondanks alle moeilijkheden aan nog steeds plezier te beleven aan zijn werk, 80 procent haalt er voldoening uit en 83 procent heeft geen spijt van zijn of haar beroepskeuze. Bijna de helft zou zelfs willen uitbreiden. Wel wil 81 procent de werklast verlagen en meer vrije tijd hebben.