‘Regering mag niet enkel vermogende Vlaamse (ver)bouwers subsidiëren’

Print
‘Regering mag niet enkel vermogende Vlaamse (ver)bouwers subsidiëren’

Vlaams parlementslid Rob Beenders Foto: Serge Minten

De sp.a is tevreden dat de Vlaamse regering een plan van aanpak aankondigt voor de energierenovatie van het gebouwenpatrimonium, maar Vlaams parlementslid Rob Beenders is bezorgd om de weg die de regering wil inslaan met de isolatiepremies. Vandaag laten de ministers Annemie Turtelboom (Open Vld), Liesbeth Homans (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V) verstaan dat ze de kaart van de totaalrenovaties willen trekken. Dat is goed, maar het zou compleet verkeerd zijn om mensen die enkel budget hebben om gefaseerd te investeren in de kou te laten, stelt Beenders.

“De Vlaamse regering moet élke Vlaming stimuleren om te investeren inenergie-efficiënte maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie of hoogrendementsglas, en niet alleen degenen die geld hebben voor een totaalaanpak. Zo niet gaan we net minder investeringen in isolatie krijgen”, voorspelt Rob Beenders.

In economisch moeilijke tijden is het voor heel wat Vlaamse gezinnen financieel onmogelijk om naast de aankoop van een woning tegelijk te investeren in een totaalaanpak op vlak van energie-efficiëntie, zegt de sp.a’er. Hij klaagt aan dat minister Turtelboom bij het begin van de legislatuur een hervorming voor de energiepremies aankondigde, maar dat er vandaag nog steeds geen concrete invulling bestaat. Deze onduidelijkheid is nefast voor Vlamingen die investeringen plannen en niet weten of ze hier nog beroep op zullen kunnen doen, luidt het.

Sp.a pleit voor een hogere premie wanneer men kiest voor een totaalaanpak, want dat is inderdaad zinvol, maar kleine investeringen moeten nog steeds kunnen genieten van een premie. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze Vlaamse regering enkel de vermogende Vlamingen subsidieert, besluit Beenders.