Verhuizen naar de stad voor je werk levert niks op

Print
Verhuizen naar de stad voor je werk levert niks op

Foto: fvv

Tijd verliezen door woon-werkverkeer blijft een belangrijk punt voor de Vlaming. Bijna een kwart van alle werknemers wil van job veranderen om dichter bij huis te kunnen werken. Het omgekeerde, verhuizen om dichter bij je werk te wonen, heeft echter niet altijd veel zin. Uit onderzoek van Securex blijkt dat wie in de stad gaat wonen misschien minder kilometers aflegt, maar niet noodzakelijk minder tijd verliest.

HR-dienstverlener Securex onderzocht bij 1.671 Belgische werknemers de tijd die ze dagelijks van en naar hun werk spenderen. De resultaten zijn opmerkelijk: gemiddeld besteedt de Belg 54 minuten per dag aan woon-werkverkeer. Vooral zij die werken in een stad en het openbaar vervoer nemen, ervaren hun woon-werktraject als het meest belastend.

Nochtans zijn er verschillende alternatieven. Van job veranderen om dichterbij huis te kunnen werken, bijvoorbeeld. Bijna een kwart van alle werknemers (23%) gaf aan die optie te overwegen. Het gaat dan vooral om werknemers in Brussel (1 op 3). Het openbaar vervoer daarentegen is nog niet meteen de heilige graal. Wie met het openbaar vervoer naar het werk gaat blijkt per dag al snel 96 minuten te ‘verliezen. Verhuizen naar de stad van je werk om op die manier dichterbij te zijn? Ook geen oplossing: ‘Verhuizen naar een stad, een advies dat vaak wordt gegeven, biedt geen enkele garantie op beter woon-werkverkeer. Door in een stad dichtbij huis te werken, leg je misschien wel minder kilometers af, maar verlies je niet noodzakelijk minder tijd’, verklaart Hermina Van Coillie van Securex.

Vooral in onze hoofdstad is de situatie problematisch. Werknemers in Brussel doen erg lang over hun woon-werktraject. Ze zijn dagelijks maar liefst 95 minuten onderweg (tegenover 49 minuten in Vlaanderen en 51 minuten in Wallonië). Ruim 60% van wie in Brussel werkt, is meer dan één uur onderweg, terwijl dit in Vlaanderen en Wallonië slechts voor 21% het geval is. In de ‘gemiddelde’ Belgische stad (inclusief Brussel) kost het een werknemer dan weer 61 minuten om zich van en naar het werk te verplaatsen, bijna een kwartier meer dan wanneer hij buiten de stad zou werken.

De analyse gebeurde op een representatieve steekproef (voor geslacht, leeftijd, regio en statuut) van 1.671 loontrekkende werknemers. De bevraging liep in het voorjaar van 2015.