Schuldbekentenis

Print
Schuldbekentenis

Foto: LD

Het zat er aan te komen en gisteren is het ook gebeurd. De advocate van Silvia Liskova, de weduwe van de vermoorde Silvio Aquino, heeft gisteren een verzoekschrift tot wraking van de voorzitster van de rechtbank en haar twee bijzitters ingediend. Daarmee ligt het proces Aquino andermaal stil.

Volgens Nathalie Buisseret, de advocate van Silvia Liskova, is er geen garantie meer dat de zaak van de weduwe van Silvio Aquino “zou worden beslecht door een onbevangen en onpartijdige rechter.” Dit is een uitermate zware aantijging. Voorts argumenteert de advocate dat ze te weinig tijd kreeg om de 1.350 bladzijden door te nemen die het Openbaar Ministerie op 7 september toevoegde aan het dossier. En hekelt ze de manier waarop het onderzoek naar het onderzoek werd gevoerd. Tot slot vindt de advocate nog altijd dat het proces uitgesteld moet worden tot Silvia Liskova opnieuw in staat is om het proces te volgen. Nu kan dat niet omdat ze als getuige van de moord op haar man aan een ernstige posttraumatische stressstoornis lijdt.

We twijfelen er geen moment aan dat Silvia Liskova aan een ernstige posttraumatische stressstoornis lijdt. Met eigen ogen zien hoe uw man vermoord wordt, moet ongelooflijk traumatisch zijn. Begrijpelijk dat ze voorlopig niet op het proces aanwezig kan en wil zijn. Maar dat hoeft geen reden te zijn om het op te schorten. Want die stressstoornis kan nog lang duren. Bovendien weigerde Silvia Liskova bij eerdere zittingen zelf het woord te nemen. Dat liet ze over aan haar advocate en die kan dat ook blijven doen.

Het proces Aquino begon in september vorig jaar. Sindsdien putten de advocaten van de beschuldigden zich uit in procedureslagen. Ze viseerden het onderzoek dat niet volgens de regels van de kunst zou zijn gevoerd. Er moest een onderzoek naar het onderzoek komen. En nu dat onderzoek naar het onderzoek er is in de vorm van 1.350 bladzijden, stellen ze dat onderzoek naar het onderzoek in vraag. De hele trukendoos wordt uitgeput. Gisteren kregen we het verzoekschrift om de voorzitster van de rechtbank te wraken. Er werd nog niet één dag over de grond van de zaak gepleit.

We moeten correct blijven. Er zijn advocaten die over de grond van de zaak willen pleiten. Het kan niet omdat de advocaten Sven Mary, Nathalie Buisseret, Hans Rieder en Walter Van Steenbrugge zich blijven uitputten in procedureslagen. Wij interpreteren dit als een schuldbekentenis. Ze willen niet over de grond van de zaak pleiten omdat ze weten dat ze het dan niet kunnen halen. Dat stoot tegen de borst. En ondermijnt het rechtsgevoel.