Van Overtveldt en taxisector hebben 'constructief' gesprek

Print
Van Overtveldt en taxisector hebben 'constructief' gesprek

Foto: BELGAIMAGE

Brussel - Enkele honderden taxichaufferus zijn woensdagochtend samengekomen in Brussel om er te protesteren tegen de 'oneerlijke concurrentie' van diensten als Uber. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die ook bevoegd is voor Fiscale Fraudebestrijding, heeft woensdagmiddag op zijn kabinet een delegatie van de taxisector ontvangen. Het gesprek met de taxichauffeurs, die actie voeren uit protest tegen de omstreden taxidienst Über, verliep naar verluidt constructief.

De minister nam kennis van de verzuchtingen van de sector en is vragende partij om dit overleg ook in de toekomst op periodieke basis te blijven voeren, zo werd na afloop vernomen op zijn kabinet.Minister Van Overtveldt ontving de vertegenwoordigers van de taxisector mede namens premier Charles Michel, minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) en staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open Vld). Ook vertegenwoordigers van de respectieve kabinetten tekenden present. Om 17.00 uur wordt de delegatie nog ontvangen op het kabinet-Tommelein aan de Kruidtuinlaan.

De N-VA-minister blikte tijdens het gesprek vooruit naar de Rondetafel Taxisector die in oktober plaatsvindt. Daarop zullen de diverse fiscale- en sociale thema's die de sector aanbelangen aan bod zullen komen. Hij benadrukte ook dat er op de verschillende bestuursniveau's gesprekken worden gevoerd, zowel met de reguliere taxisector als met Über. Zij hebben tot doel tot een oplossing te komen voor de verzuchtingen van beide partijen en dienen een ondernemingsvriendelijk klimaat na te streven, luidt het.

Wat Über betreft, benadrukte Van Overtveldt dat het fiscaal onderzoek zal blijven lopen en dat ernaar gestreefd wordt dat de controle-instanties over zoveel mogelijk controlemiddelen kunnen beschikken, zodat Über op korte termijn verdere stappen kan zetten om aan de fiscale verplichtingen te voldoen. Het was staatssecretaris Elke Sleurs, tot enkele maanden geleden nog bevoegd voor de strijd tegen fiscale fraude, die de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) opdracht had gegeven de financiële en fiscale structuur van de alternatieve taxidienst tegen het licht te houden.

De optocht van taxichauffers legde het verkeer in de Brusselse binnenstad lam en blokkeerde zelfs even de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem. 'We hebben de overheid anderhalve maand geleden een oproep gestuurd. Daarbij vroegen we om een doorbraak tegen eind september. Maar nu horen we berichten dat ze eind september pas rond de tafel gaan zitten voor gesprekken', verklaarde Pierre Steenberghen van de taxisector op Radio1. 'Wij willen dat de overheid de wet direct laat toepassen en nu optreedt tegen chauffeurs die voor Uber rijden. Die chauffeurs frauderen',