Rechter onverbiddelijk: boete voor niet-georganiseerde wielertoeristen

Print
Rechter onverbiddelijk: boete voor niet-georganiseerde wielertoeristen

Foto: Photo News

De politierechtbank in Dendermonde heeft de GAS-boete van een wielertoerist bevestigd. Hij had die gekregen na klachten van overlast door groepen niet-georganiseerde wielertoeristen in deelgemeente Appels. Het politiereglement - waarin opgelegd wordt dat grote groepen fietsers zich moeten opsplitsen in groepjes van maximaal tien personen - blijft van kracht, meldt het stadsbestuur van Dendermonde.

In Appels waren er tot in 2011 problemen met groepen niet-georganiseerde wielertoeristen die aan hoge snelheid steeds hetzelfde parcours aflegden, zegt het stadsbestuur. 'Van bewoners en andere weggebruikers (vooral voetgangers en rustige fietsers) waren er daarover geregeld klachten, met name over de hoge snelheden die de wielertoeristen haalden en over de brede ruimte die de renners (vaak 100 à 150 personen) inpalmden. Er waren ook klachten over verbale intimidatie, beschadiging van voertuigen en spuwen.'

De gemeenteraad keurde in augustus 2011 een politiereglement goed waarin werd opgelegd dat grote groepen fietsers die meermaals hetzelfde parcours afleggen, zich moeten opsplitsen in meerdere groepjes van maximaal tien personen, met minstens 100 meter tussenruimte tussen de groepjes. Meerdere renners kregen bij overtreding een GAS-boete, maar één man ging in beroep bij de politierechtbank omdat het politiereglement strijdig zou zijn met de wegcode.

De Dendermondse politierechter Peter D’Hondt heeft nu geoordeeld in het voordeel van Dendermonde. 'Hij heeft de argumenten van de appellant stuk voor stuk weerlegd en veroordeelt de man tot het betalen van de gerechtskosten. De passage in het Dendermondse politiereglement over de wielertoeristen blijft ongewijzigd van kracht', meldt het stadsbestuur.