© EPA

© AFP

© EPA

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Koningin Mathilde: ‘Nog steeds grote ongelijkheid’

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag in Genève een debat gehouden over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Daarbij heeft koningin Mathilde als eregenodigde gezegd dat er nog een lange weg af te leggen valt.

'Ik stel vast dat er nog belangrijke gevallen van ongelijkheid blijven bestaan', aldus Mathilde. 'Dat heeft gevolgen voor de menselijke waardigheid, voor de sociale en de economische cohesie, voor duurzame groei en voor de competitiviteit.'

'Ook al is er al een hele weg afgelegd, er blijft nog veel werk te doen', vond de Belgische koningin. 'Dat is met name het geval voor de vrouwen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten, voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor vrouwen die het slachtoffer zijn van tradities waarbij ze als minderwaardig worden gezien.'