Beschikbaar inkomen Belgische gezinnen sinds 2007 niet meer gestegen

Print
Beschikbaar inkomen Belgische gezinnen sinds 2007 niet meer gestegen

Foto: BELGA

De gemiddelde groei van het beschikbaar inkomen van de gezinnen sinds het begin van de financiële crisis is in België stilgevallen. Daarmee hinkt ons land achterop in vergelijking met de andere Oeso-landen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vergeleek de bbp- of economische groei met de groei van het beschikbaar inkomen in de periode 2007-2015. Dat is het inkoomen na belastingen en met inbegrip van sociale uitkeringen.

Daaruit blijkt dat het gemiddelde bbp per capita voor de landen die deel uitmaken van de Oeso over die periode 3,2 procent toenam. Het gemiddelde beschikbaar inkomen per capita groeide evenwel met 8,1 procent. Volgens de Oeso toonden de inkomens van de gezinnen meer weerstand tegen de crisis dankzij onder meer ondersteunend fiscaal beleid van de overheden.

Tussen de landen van de Oeso zijn er wel grote verschillen. Zo ging in België het bbp per capita in die periode heel licht achteruit (0,3 procent), terwijl het beschikbaar inkomen van de gezinnen op hetzelfde niveau bleef. In het eerste kwartaal van 2015 was er zelfs een achteruitgang met 0,9 procent van dat inkomen, terwijl er voor de hele Oeso een groei was met 0,8 procent.