Peter Van Rompuy: ‘hou uitgaven vluchtelingencrisis buiten begroting’

Print
Peter Van Rompuy: ‘hou uitgaven vluchtelingencrisis buiten begroting’

Tentenkamp in Brussel Foto: put

Om te vermijden dat de opvang van vluchtelingen tot onnodige besparingen leidt, moeten de uitgaven voor de vluchtelingencrisis buiten de begroting worden gehouden. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V), die de federale en Vlaamse ministers van Begroting Hervé Jamar en Annemie Turtelboom oproept zo snel mogelijk overleg te plegen met de Europese Commissie.

De toestroom van vluchtelingen heeft ook budgettaire gevolgen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet vorige week al verstaan dat, indien de huidige tendens aanhoudt, hij volgend jaar 600 miljoen euro nodig zal hebben voor de opvang. Het budget van Fedasil bedraagt nu 280 miljoen euro, maar ook een reserve van 80 miljoen euro zal opgebruikt raken.

Volgens Van Rompuy is het nog te vroeg een concreet cijfer op de aanpak van de vluchtelingencrisis te plakken, maar eerste ramingen geven aan dat dit de verschillende overheden samen in 2016 ongeveer 500 miljoen zou kunnen kosten, aldus de Vlaamse christendemocraat. ‘Deze bijkomende uitgaven komen op een ogenblik dat de Vlaamse en federale regering sowieso al voor een belangrijke begrotingsinspanning staan. Om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen, is immers een bijkomende inspanning nodig.’

Daarom wil hij dat ministers Jamar en Turtelboom aan de Europese Commissie vragen alle uitgaven die specifiek verbonden zijn aan de aanpak van de vluchtelingencrisis buiten de reguliere begroting te houden. ‘Het zou trouwens niet de eerste maal zijn dat Europa zulke uitzondering zou toestaan. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2009 werden alle uitgaven ter bestrijding van de economische crisis ook op een soepele wijze voor de begroting in rekening gebracht, op voorwaarde dat ze tijdelijk en doelgericht waren’, zegt Van Rompuy.