Aquino-advocaten wraken rechtbank

Print
Hasselt / Maasmechelen -

De advocaten van Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino, hebben een verzoekschrift tot wraking van de rechtbank in de zaak-Aquino neergelegd. Hierdoor wordt het proces voor de correctionele rechtbank in Hasselt tijdelijk stilgelegd. Het verzoek tot wraking komt er omdat er geen uitstel meer werd toegekend na de uitspraken van vorige week. De weduwe van Silvio Aquino is momenteel niet in staat om het proces bij te wonen.

Het verzoekschrift werd neergelegd door meester Nathalie Buisseret, de confrater van Sven Mary. Mary was de advocaat van wijlen Silvio Aquino, en treedt nu samen met Buisseret op voor Liskova. Buisseret had vorige week al aan de rechtbank gevraagd om de zittingen uit te stellen zodat de weduwe van Silvio Aquino de zittingen zelf kon bijwonen. Dat uitstel werd door de rechtbank geweigerd net als alle andere vragen tot uitstel die hierop volgden. Volgens de advocate heeft Liskova geen garantie meer dat haar zaak zou worden beslecht door een onbevangen en onpartijdige rechter. Ook het feit dat het openbaar ministerie vorige week meer dan 1.350 nieuwe bladzijden aan stukken heeft toegevoegd haalt de advocate aan.

Verschillende advocaten waren niet op de hoogte van de neerlegging van het wrakingsverzoek door Buisseret en kwamen samen met hun cliënten naar de zitting. Normaal gezien moest Jef Vermassen vandaag beginnen met zijn pleidooi ter verdediging van Raf Aquino.

'Dit is een heel aparte procedure die niet alledaags is en waar de procedures moeten gevolgd worden. Een verzoek tot wraking moet wettelijke gronden hebben zoals een schijn van partijdigheid. Dit verzoek is ingediend tegen de drie rechters', lichtte persrechter Coopmans toe

De rechters kunnen zich nu zelf terugtrekken of de beslissing overlaten aan het hof van beroep. Volgens de aanwezige advocaten moeten de drie rechters binnen de 48 uur hun beslissing laten weten. Als ze zich terugtrekken en er andere rechters worden aangesteld moet de zaak helemaal opnieuw behandeld worden. Als de rechtbank zich niet neerlegt bij de wraking, zal het Hof van Beroep van Antwerpen zich moeten uitspreken. Dat betekent sowieso een uitstel van een vijftal weken.