Opendeur bij Grauwzusters Hasselt

Print
Opendeur bij Grauwzusters Hasselt

Foto: jos kuppers

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op donderdag 12 september stonden de deuren open bij de Grauwzusters in de Demerstraat 72 in Hasselt, en dit voor de personeelsleden van het Woon- en Zorgcentrum St. Elisabeth.

Zuster Martina Braeken, algemene overste van de zusters, heette in naam van de gemeenschap van de Grauwzusters de talrijke aanwezigen welkom. Op vraag van paus Franciscus werd dit Open Deuren-moment georganiseerd. Zij verduidelijkte vanuit het verleden de evangelische zendingsopdracht van de vele zusters doorheen de vele jaren. De zorg voor armen en zieken, zich ten dienste stellen voor de medemens zijn en blijven centrale kernboodschappen. Jos Kuppers, aanspreekpunt voor Tau, de Franciscaanse spiritualiteit vandaag, informeerde de aanwezigen over de zeven werken van barmhartigheid, de Franciscaanse spiritualiteit en de inbedding van deze spiritualiteit en gedachtengang in het leven van alledag en in de verschillende opdrachten in de zorgsector.

Zuster Andrea Machiels, verantwoordelijke voor de gemeenschap van de Demerstraat lichtte de rijke geschiedenis van de Grauwzusters toe, en dit vooral in het Woon- en Zorgcentrum St. Elisabeth in Hasselt. Reeds meer dan 125 jaar zijn de Grauwzusters actief in Hasselt. Er werd een glaasje gedronken en een hapje gegeten. De zusters leidden nadien in kleine groepen de aanwezigen rond in hun leefgemeenschap. Interessante anecdotes en geschiedkundige invalshoeken werden uitvoerig toegelicht. Tenslotte konden de vele aanwezigen vragen stellen aan de zusters met betrekking tot hun kloosterleven, de dagelijkse invulling van hun leven, en nog zoveel meer. De hartelijke ontvangst, de open geest en vooral de christelijke begeestering van deze zusters viel op. De aanwezigen en de zusters waren gelukkig met deze “Open Deuren”.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio