Raad van Bestuur en directie VRT bereiken akkoord: dit gebeurt er met Radio 2

Print
Raad van Bestuur en directie VRT bereiken akkoord: dit gebeurt er met Radio 2

Foto: Photo News

De Raad van Bestuur en de directie zijn het eens over de basisprincipes en krachtlijnen van het Transformatieplan. Een beslissing over het Transformatieplan wordt evenwel eind september genomen, nadat de Vlaamse regering duidelijkheid heeft geboden over de herstructureringskosten, de dotatie en een stabiele financiering voor de ganse looptijd van de nieuwe Beheersovereenkomst.

De Raad en de directie zijn het erover eens dat de VRT, ook in een veranderende mediacontext, sterk wil staan om haar belangrijke opdracht blijvend te vervullen.

Door de verminderde budgettaire mogelijkheden en de focus op de kerntaken, zal dit Transformatieplan leiden tot een slankere en compactere organisatie. Bijgevolg is een geleidelijke en over de jaren gespreide gerichte uitstroom en uitbesteding van niet-kerntaken noodzakelijk.

De Raad vraagt de directie een dialoog met de vakbonden en de medewerkers op te starten om het Transformatieplan toe te lichten en te bespreken. Sociale onderhandelingen kunnen pas starten na goedkeuring van het Transformatieplan en een mandaat van de Raad eind september.

Zoals gevraagd door de Raad, heeft de directie ook enkele pistes uit het oorspronkelijke Transformatieplan herwerkt. Zo werd onder meer het initiële voorstel over Radio 2 bijgestuurd: in de ochtend zullen de vijf regionale redacties een ontkoppeld programma blijven uitzenden, dit telkens vanuit een aangepaste infrastructuur. De uitzendingen van de ‘nationale’ programma’s blijven op hun beurt in het hoofdgebouw in Brussel.