Onder Ons Neeroeteren in feeststemming

Print
Onder Ons Neeroeteren in feeststemming

Foto: Albert Neyens

Neeroeteren

Maaseik - Voor petanqueclub Onder Ons Neeroeteren was dit clubjaar wel een rollercoaster vol emoties. De prachtige feesten moesten verdrongen worden door het afscheid van Harry Veugen. Het sportieve leven ging echter voort en de leden vonden gelukkig hun gekende spelvreugde terug.

Zo konden we de voorbije maandag weer aanknopen met de mooie zijde van het clubleven want niemand minder dan Willem Bertjens en zijn echtgenote Tho Schepens vierden hun gouden bruiloft.
Dit feestelijk gebeuren kreeg een bijzonder tintje mee omdat Willem de oprichter is van de Petanque- en Curvbowlsclub De Borg in het jaar 1990. 22 jaar heeft Willem zich, als voorzitter, ingezet voor de club. In de loop van 2012 gaf hij de fakkel door aan de huidige Voorzitter Jos Billen. De naam van onze club is daarna veranderd in Onder Ons, een naam die beter past bij de vriendschappelijke status die nu eenmaal eigen is aan de grote groep senioren die lid zijn. Tho en Willem werden dan ook op een gepaste wijze gevierd door de 41 aanwezige clubleden.
De toespraak van de voorzitter en de obligate geschenken werden onder luid applaus overhandigd aan de jubilarissen. Een prachtige bos bloemen en een pakket wijn werden in dank aanvaard.
Vooraleer we verder konden met de normale spelnamiddag werden wij door het gouden paar uitgenodigd op een stuk heerlijke vlaai en een tas geurende koffie. Een zoveelste applaus drukte onze dank uit voor deze mooie geste van onze vroegere voorzitter en zijn echtgenote. Onder Ons Neeroeteren hoopt dat Tho en Willem nog vele jaren samen gelukkig mogen zijn en dat Willem nog dikwijls komt petanquen en curvbowlen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio