Moslimorganisaties die minister Weyts dagvaarden kennen woensdag uitspraak

Print

De Brusselse kortgedingrechter doet woensdag al uitspraak in het kort geding dat verschillende moslimorganisaties hebben aangespannen tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die had besloten om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest niet langer toe te laten. Volgens de moslimorganisaties is dat in strijd met de godsdienstvrijheid en betekent de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten, omdat er in de erkende slachthuizen onvoldoende capaciteit is.

“In 2014 werden voor het Offerfeest 36.000 schapen geslacht maar de officiële slachthuizen kunnen er slechts 11.000 per dag aan”, zei meester Joos Roets voor de moslimorganisaties. “De minister heeft geen enkele maatregel genomen om die capaciteit zelfs tijdelijk te verhogen. Het verbod om op tijdelijke slachtvloeren onverdoofd te slachten, betekent dus dat heel wat moslims geen schaap zullen kunnen slachten voor het Offerfeest, het belangrijkste feest van die gemeenschap.”

Het verbod is dan ook een inbreuk op de godsdienstvrijheid, aldus de advocaat. “Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beschermt die godsdienstvrijheid ook het ritueel slachten. Dierenwelzijn is een onvoldoende zwaarwichtig argument om daar tegen in te gaan, ook al omdat ook in de erkende slachthuizen onverdoofd zal geslacht worden. De Europese verordening uit 2009 waarop de minister zich baseert, voorziet ook een uitzondering voor culturele evenementen, zoals het Offerfeest. Het Directoraat-Generaal voor de Voedselveiligheid van de EU ziet ook geen problemen met de tijdelijke slachtvloeren, blijkt uit hun audit.”

Het verbod dreigt ook chaos te veroorzaken in de slachthuizen en contraproductief te zijn, omdat het gevaar bestaat dat heel wat mensen opnieuw thuis, in de illegaliteit een schaap zullen slachten, klonk het nog.

‘Te laat’

Volgens de advocaten van minister Weyts komen de moslimorganisaties te laat met hun kort geding. “In september 2014 heeft de minister het verbod al aangekondigd en dat standpunt is op geen enkel moment gewijzigd”, zei meester Jean-François De Bock. “Volgens de EU-verordening uit 2009 moeten alle dieren in principe verdoofd geslacht worden en kan onverdoofd slachten enkel in erkende slachthuizen. Het Offerfeest valt ook niet onder de culturele uitzonderingen. Bovendien is er de Belgische wet op het Dierenwelzijn, die celstraffen en geldboetes voorziet en dus van openbare orde is.”

Tenslotte is het niet aan de minister om maatregelen te nemen om het Offerfeest te organiseren maar aan de moslimgemeenschap zelf, aldus nog de advocaten. “Het Offerfeest duurt ook drie dagen, niet alle schapen moeten dus op de eerste dag geslacht worden. Volgens ons is daarvoor wel voldoende capaciteit.”

Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA, die vrijwillig tussenkwam in het geding, verplicht de islam niet dat er een schaap geslacht wordt en kunnen de dieren bovendien ook onder verdoving geslacht worden.