Landen zoekt opvangplaats voor asielzoekend gezin

Print
Landen - Het stadsbestuur heeft haar engagement verklaard om zo snel mogelijk een opvangplaats te zoeken voor een extra gezin.

Samen met het OCMW wordt er momenteel gewerkt aan de praktische en administratieve uitwerking van deze opvang. De vluchtelingen van wie de asielprocedure loopt, kunnen terecht in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI), een individueel opvanginitiatief van het OCMW gecoördineerd en gesubsidieerd door Fedasil. De asielzoekers worden tijdelijk ondergebracht in een woning en er wordt voorzien in de basisbehoeften. De sociale dienst van het OCMW zorgt voor de psychosociale begeleiding en ondersteuning bij de integratie in de Belgische samenleving. Zodra de asielzoekers erkend zijn als vluchteling, krijgen ze een verblijfsvergunning en moeten ze binnen de drie maanden op zoek naar een eigen verblijfplaats. In het LOI komt dan opnieuw plaats vrij voor een andere vluchteling/gezin. Door de grote toestroom van vluchtelingen en de snellere erkenningsprocedure is er heel wat circulatie binnen het LOI. Zoals voorzien in de spreidingsnormen vangt Landen momenteel tien asielzoekers op.

Meer info: vluchtelingenhulp@landen.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio