Het werk van broeder Cyriel in Rwanda gaat verder

Print

Boxbergheide

Genk - Broeder Cyriel overleed 8 maanden geleden. Zijn levenswerk voor de armsten der armen in Rwanda wordt echter verdergezet door zijn neef, Gerard Moerman, daarbij stevig ondersteund door de leden van het Genkse Byumba-Kisarocomité. Op zondag 27 september tonen zij de stand van zaken.

Broeder Cyriel van de broeders van de Christelijke Scholen trok op zijn vijftigste van Bokrijk naar Kisaro in het Noorden van Rwanda, een van de armste landen ter wereld, om door een nieuwe landbouwtechniek, de terrasbouw, de mensen ter plaatse te helpen om voor hun eigen voedsel te zorgen. Gedurende de 42 jaar dat hij daar werkte veranderde de streek grondig van uitzicht. Vandaag ziet men, zover men kijken kan, overal terrassen tegen de heuvels waardoor de opbrengst van de oogst verveelvoudigd is. Zelfs een moordende burgeroorlog tussen 1990 en 1994 kon de werking van het centrum van Kisaro niet tot staan brengen. Niet alleen aangepaste akkerbouw, maar ook varkensteelt en de verwerking van de oogst tot verkoopbare producten zorgen ervoor dat het leven voor de mensen in Kisaro draaglijk blijft. Ook aan de schoolse opleiding wordt veel aandacht besteed.

Na een leven van dienstbaarheid stierf broeder Cyriel op 13 januari 2015 in zijn 93-ste levensjaar. Na de uitvaartdienst in de kerk van Boxbergheide, werd zijn stoffelijk overschot gecremeerd en naar Kisaro gebracht in een urne die op 14 maart tijdens een indrukwekkende plechtigheid bijgezet werd in een monumentje in het Centrum van Kisaro.
Door dit overlijden viel het project niet stil, integendeel het kreeg een nieuwe impuls. Ter plaatse werd een managementteam gevormd door de Rwandese projectverantwoordelijken en ze kregen daarbij de ondersteuning van Gerard Moerman, neef van broeder Cyriel, een gepensioneerd ingenieur. Intussen gonst Kisaro weer van de activiteiten. Er worden hoevetjes gebouwd om te verpachten aan jonge landbouwers die hun opleiding in het centrum van Kisaro achter de rug hebben. En bij de woningen tegen de heuvels worden regenwaterputten gebouwd om het water op te vangen dat anders van de helling zou aflopen en verloren gaan.

Ook voor het comité Byumba-Kisaro uit Genk waren de massale sympathiebetuigingen bij het overlijden van de broeder een riem onder het hart, zodat voorzitter Chris Stubbe en zijn comitéleden er voluit tegenaan blijven gaan. Zij organiseren op 27 september in zaal De Schalm in Boxbergheide een Rwandadag, waar je 's middags kan gaan eten, maar waar je ook de ganse namiddag terecht kan om te kijken naar de evolutie van het project gedurende het voorbije jaar. Dat koffie en Limburgse vlaai daar niet zullen ontbreken en dat de opbrengst integraal naar het project gaat is natuurlijk vanzelfsprekend.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio