Blijft Koning Boudewijnstadion dan toch bestaan? Wilfried Meert heeft goede hoop

Print
Blijft Koning Boudewijnstadion dan toch bestaan? Wilfried Meert heeft goede hoop

Foto: Photonews

De stad Brussel overweegt nu toch een renovatie van het Koning Boudewijnstadion, maar dan moeten ook anderen, zoals de gemeenschappen en het federale niveau, hun steentje bijdragen. Dat leidt Wilfried Meert, de organisator van de Memorial Van Damme, af uit een onderhoud dat hij met Brussels burgemeester Yvan Mayeur en schepen van Sport Alain Courtois had. Zo verklaarde hij vrijdag op Radio 1. Intussen dringen de ministers van Sport in een gezamenlijke brief aan burgemeester Mayeur aan op spoedig overleg over de toekomst van de Memorial.

Meert is dan ook hoopvol dat het Koning Boudewijnstadion dan toch zal kunnen blijven bestaan. Normaal wil de stad Brussel het stadion, waar de Memorial plaatsvindt, over enkele jaren afbreken. In de plannen van de stad Brussel voor de Heizelvlakte, met onder meer de bouw van een nationaal stadion op Parking C, was oorspronkelijk immers geen plaats meer voor het Koning Boudewijnstadion, dat plaats moest ruimen voor het Neo-project.

Maar daar komt steeds meer protest tegen omdat het onduidelijk is waar de atletiekhouding dan zou worden gehouden. Nu zou de stad Brussel toch een renovatie van het stadion overwegen, aldus Meert. Het stadion zou dan gebruikt worden voor 'Olympische sporten', zei de Memorial-organisator. 'Aanvankelijk was het blijkbaar volkomen uitgesloten dat er nog maar gepraat werd over het laten bestaan van het Koning Boudewijnstadion. Nu is uit een gesprek met burgemeester Mayeur en schepen van Sport Courtois duidelijk gebleken dat men dat alternatief toch wil onderzoeken.'

De stad verwacht dan wel steun van de gemeenschappen, de federale regering en de sportfederaties. Overigens hebben de drie ministers van Sport, Philippe Muyters (Vlaamse gemeenschap), René Collin (Franse gemeenschap) en Isabelle Weykmans (Duitstalige gemeenschap) een brief geschreven aan de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt 'om alle mogelijke oplossingen voor de Memorial Van Damme, inclusief deze van het behoud van de historische site van het Koning Boudewijnstadion te onderzoeken'. De drie dringen er op aan 'om alle betrokkenen (Gemeenschappen, gewest, stad, BOIC, sportfederaties) op korte termijn samen te brengen om geïnformeerd te worden over de mogelijke pistes om de toekomst van de Memorial Van Damme te waarborgen.'