Frans en Germaine vieren diamant

Print

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Frans Motmans en Germaine Fraiponts hielden er aan om hun diamanten huwelijksjubileum in de mooi versierde kerk samen met de parochiale gemeenschap in de zondagsmis van 11 uur te vieren.

Deze mis was aangepast aan deze feestelijke gebeurtenis en celebrant Jef Van de Weyer ging samen met diaken François Goffings voor. Het St-Lambertus koor onder leiding van Nora Saels en organist Kristien Poesen begeleidden de prachtig uitgevoerde mis.
De celebrant bracht in zijn homilie een bondig overzicht van de zestig huwelijksjaren waar voor en tegenslag mekaar afwisselden, hun beider sociale engagement in de parochie gaf inhoud en steun aan hun leven. De hele familie van Frans en Germaine was aanwezig in de goed gevulde kerk.

In zijn kort dankwoordje na de mis had Frans voor de aanwezigen een primeur. Het nieuwe orgel mocht bij deze speciale gebeurtenis voor het eerst gebruikt worden aan het einde van de viering. Met een juichend Canticorum jubilo, het Lied der liederen aan koning Salomo toegeschreven, dat de liefde tussen bruidegom en bruid bezingt. Het St-Lambertuskoor werd begeleid met alle registers open, in groot plenum, op het nieuwe orgel door de bouwer Marc Nagels, speciaal voor deze gelegenheid aanwezig. Een daverde applaus was de appreciatie van de aanwezigen.
Na deze prachtige viering, felicitaties van iedereen en een glaasje achter in de kerk ging in De Binder het feest met familie en vrienden verder tot in de late namiddag.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio