Locatie nieuw stadion Lommel United gekend

Print
Locatie nieuw stadion Lommel United gekend
Lommel -

De kogel is door de kerk voor Lommel United. De club kiest voor een nieuwbouw in de omgeving van de Duinenstraat/Vlasstraat voor het nieuwe multifunctionele voetbalstadion. Dat heeft de Raad van Bestuur deze week beslist.

“Gesprekken met de investeerders maakten duidelijk dat we moeten gaan voor een nieuwbouw,” zegt

Greet Vanbrabant van Lommel United. De club focust zich de komende maanden op de concrete bouwplannen in functie van de gekozen locatie én op de verdere gesprekken met mogelijke investeerders. “Duidelijk is dat zowel de club als het bedrijfsleven en zelfs de inwoners moeten kunnen genieten van het nieuwe stadion”, zeggen de bestuurders van Lommel United. “Het blijft onze ambitie om van het voetbalstadion een groot project te maken met een aantal belangrijke nevenfuncties zoals horeca en kantoren, eventueel een fitnesszaal en een dancing.”

Voor de bouwwerken effectief van start kunnen gaan, zal het nodige studiewerk verricht moeten

worden”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Afhankelijk van de nevenfuncties die de club voor

ogen heeft, zal er voor de locatie een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt moeten worden. Ook de

gesprekken met belangrijke partners, zoals het Agentschap voor Wegen en Verkeer en het

Agentschap voor Natuur en Bos, moeten zo snel mogelijk starten.”