Slechts 25% gaat met de fiets naar school (poll)

Print
Slechts 25% gaat met de fiets naar school (poll)

Foto: Archiefbeeld

57% brengt kinderen met de auto naar school, dat blijkt uit onderzoek van Mobiliteitsorganisatie Touring. Slechts een kwart gaat met de fiets en 30% met het openbaar vervoer. 24% gaat te voet. Vooral kleuters en kinderen van 3 tot 11 jaar worden met de auto gebracht, maar gaan ook het vaakst te voet. Zij pleiten voor meer jongeren die de fiets naar school nemen. "De afstanden woon-school zijn meestal nog een stuk korter dan deze van woon-werk. Weten dat een vierde van het spitsverkeer schoolverkeer betreft loont het de moeite om daarover na te denken."

Touring voerde onderzoek bij 1.000 Belgen. Naast deze cijfers bleek ook dat in 34% van de gevallen de moeder instaat voor het begeleiden van de kinderen en voor 19% bij de vader. “Daarnaast gaan 34% van de kinderen zelfstandig naar school. Vanaf de leeftijd van 16 jaar gaat bijna de helft met het openbaar vervoer en wordt nog slechts 25% met de auto gebracht”. De verplaatsingswijze is sterk leeftijdsgebonden, zegt Touring.

Efficiëntie, comfort, veiligheid en snelheid zijn de belangrijkste argumenten om voor een vervoersmiddel te kiezen. Bij fietsers geeft 52% efficiëntie aan als reden. Bij voetgangers is dat nog 32% en bij autogebruikers 24%/ Opvallend, 27% zegt te kiezen voor het openbaar vervoer omwille van de efficiëntie en 14% omwille van de veiligheid.

Touring wil de fietsverplaatsingen stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 55% op minder dan 5 kilometer van school woont. 

“Er zit dus nog heel wat potentieel in het fietsgebruik, op voorwaarde dat de infrastructuur veilig wordt. Hoe jonger men eraan begint hoe sneller men de gevaren en verkeerssituaties kan leren inschatten. Vanaf 8 jaar kan een kind dat al zeer snel. Touring vraagt dat begeleiders in het begin zoveel mogelijk mee stappen of fietsen. “De aldus opgebouwde ervaring bij kinderen leidt tot veiliger verkeersdeelname. Ook de scholen zelf kunnen op dat vlak inspanningen doen door bijvoorbeeld begeleid fietsen in groep uit te werken of een veilige route uit te stippelen”.