VRT-directie gaat besparingsplan bijsturen

Print
VRT-directie gaat besparingsplan bijsturen

Foto: Photo News

Als de raad van bestuur van de VRT het ‘transformatieplan’ ongewijzigd goedkeurt, dan trekken de vakbonden er dinsdag de stekker uit. "Dan wordt het zwart en stil op antenne." Maar op een eerste vergadering donderdag, heeft de raad van bestuur al een aantal opmerkingen geformuleerd en op basis daarvan zou het plan bijgestuurd worden. Maandag moet de knoop doorgehakt worden.

De raad van bestuur boog zich een eerste keer over het besparingsplan dat dinsdag uitlekte. Dat transformatieplan voorziet de komende vijf jaar opnieuw in zware besparingen. De regionale zender Radio 2 en de sportredacties zijn voorlopig de grootste slachtoffers.

Donderdag werden de verschillende onderdelen van het plan concreet toegelicht. De sluiting van drie regionale huizen van Radio 2 kon niet bij alle bestuursleden op begrip rekenen. Zowel bij leden die aanleunen bij de meerderheid als bij bestuurders met een oppositiestempel rezen er vragen over de wenselijkheid van een afgebouwde regionale berichtgeving. Er werden veel alternatieven opgeworpen voor de sluiting van de radiohuizen, zoals een gedeeltelijke vermarkting.

Ook over het aantal personeelsleden dat moet afvloeien, werd grondig gediscussieerd. De directie is bereid bij te sturen, maar benadrukte dat de budgettaire oefening dezelfde moet blijven. Als er een beslissing wordt herroepen, moet er dus elders worden gesneden.

"Wij [...] vinden dat er enkele dingen moeten gebeuren, maar we vinden dat de kerntaken die de opdracht uitmaken van de openbare omroep absoluut overeind moeten blijven", zegt voorzitter Luc Van den Brande. "Dit plan is meer dan een oefening. Ik vind het heel belangrijk dat we dit kunnen realiseren in goede sociale dialoog met respect voor alle medewerkers. Dit is immers een zaak voor de toekomst. Ik hoop dat iedereen op één lijn gebracht kan worden."

Op basis van die bespreking en bijhorende opmerkingen, zal de VRT-directie de komende dagen enkele pistes verder uitwerken. Maandag zal de raad van bestuur opnieuw samen komen om deze pistes verder te bespreken.

Zwart en stil

De vakbonden zijn er echter niet gerust in. De drie grote vakbonden wachtten de beslissing van de VRT-directie dan ook niet af en kwamen eerder op de dag bijeen met het personeel om te peilen naar de actiebereidheid. En die is blijkbaar groot, want de bonden stellen het duidelijk: als het nieuwe besparingsplan - in zijn oorspronkelijike vorm - wordt goedgekeurd, komt er dinsdag al een staking. "Dat betekent geen vervangprogramma's, geen nieuwsuitzendingen... Dan wordt het zwart en stil op antenne."

Toch is er geen stakingsaankondiging want het is een actie onder voorwaarden, zegt Carlos Van Hoeymissen. Alleen als de raad van bestuur het plan ongewijzigd goedkeurt, volgt er een "redelijk zware staking".

Sociaal bloedbad

De vakbonden voorspellen een sociaal bloedbad als dit plan wordt uitgevoerd. Volgens de nota zullen de komende vijf jaar een 286 banen worden geschrapt, maar tegelijk worden ook 50 nieuwe banen gecreëerd.

Nog volgens het plan zouden de Radio 2-huizen in Kortrijk, Hasselt en Antwerpen, van waaruit nu de regionale nieuwsuitzendingen en programma’s worden gemaakt, sluiten en vervangen worden door "kleine regionale hubs".