Waalse regering gooit 50 maatregelen in strijd tegen armoede

Print

De Waalse regering heeft donderdag zijn eerste armoedebestrijdingsplan (Plan de lutte contre la pauvreté, PLCP) goedgekeurd. Het plan bevat 50 maatregelen die de 'materiële deprivatie' van de meest kwetsbaren in de samenleving moeten helpen terugdringen. Dat materiële gebrek is volgens de Waalse regering ook een betere indicator dat het armoedepercentage.

'Het vastleggen van inkomens is een federale bevoegdheid. Wij kunnen bijvoorbeeld niet de lonen of sociale uitkeringen indexeren. Maar wij kunnen wel maatregelen nemen om de uitgaven van kwetsbare gezinnen te helpen verminderen', aldus Waals minister-president Paul Magnette, die het plan zal coördineren.

Het kansarmoede-index ligt op 19,2 procent in Wallonië en index voor de 'materiële deprivatie' op 17,5 procent. Dat tweede cijfer is volgens de Waalse regering een betere graadmeter. Die index brengt in kaart in hoeverre mensen bepaalde uitgaven kunnen doen, zoals bijvoorbeeld om de twee dagen een maaltijd met voldoende eiwitten kopen of zijn woning voldoende verwarmen.

De verbetering van die index was voor de Waalse regering dan ook het vertrekpunt van de 50 actiepunten in het plan. Die acties gaan van huisvesting tot energie, gezondheid, voeding, mobiliteit,... De regering bestempelt het plan als het 'sociale Marshallplan'.

(belga)