Wandelen op Open Monumentendag

Print
Lommel - Op zondag 13 september is het Open Monumentendag. Erfgoed Lommel stippelde een interessant programma uit.

Om 10.30u en om 14u kan u deelnemen aan één van de begeleide wandelingen in een parel van Bosland: de Lommelse Sahara. U kan kiezen tussen twee wandelingen:

- Wandeling 1: Lommel-Sahara: een belangrijke archeologische vindplaats
In het midden van de jaren vijftig van vorige eeuw vond er in de Sahara baanbrekend onderzoek plaats! Een tweetal jaren geleden werd de draad van dit onderzoek weer opgenomen en werd nogmaals bevestigd dat onder het huidige landschap een totaal ander en verrassend landschap schuilgaat. Tijdens de wandeling verneemt u meer over dat begraven landschap en zijn bewoners. Maar er is meer. Recent verwierf Museum De Kolonie een waardevolle collectie die momenteel bestudeerd wordt en die wellicht een totaal nieuw licht zal werpen op de bewoningsgeschiedenis van het gebied tijdens de ijzertijd. Waar woonden de ijzertijdboeren en waar werden ze begraven? Wandel mee en je hoort er meer over.

- Wandeling 2: Lommel-Sahara: een unieke getuigenis van een industrieel verleden
In Lommel ligt een groot stuifzandgebied, in de volksmond Sahara genoemd. Vandaag is de Sahara een natuurgebied, maar ooit was dit heel anders. Wil je hier meer over weten? Wandel mee en bekijk dit unieke landschap eens door een heel andere bril. Je zal er zelfs de resten van een knallend industrieel-archeologisch verleden ontdekken.
Beide wandelingen vertrekken een eerste maal om 10.30u en een tweede maal om 14u bij het gloednieuwe onthaalpunt van Bosland op het kruispunt van de Speelpleinstraat – Sportveldenstraat en Nieuwe Kopen.
Let op: bij slecht weer zijn regenkledij en laarzen of stevig schoeisel aangewezen.

De restauratie van de neogotische muurschilderingen van Adolphe Tassin in de Lommelse Sint-Pietersbandenkerk is bijna afgerond en de schilderingen werden in al hun glorie hersteld. U kan het resultaat al eens komen bewonderen op zaterdag 12 september en zondag 13 september telkens van 10 tot 17 uur. Daarna gaat de kerk weer dicht voor de laatste fase van de restauratiewerken.
Er zijn geen rondleidingen voorzien, maar er is altijd iemand aanwezig in de kerk om eventuele vragen te beantwoorden.
Er is ook een publicatie beschikbaar: het augustusnummer 2015 van Te Lomelle op die Campine is een gelegenheidsnummer n.a.v. de restauratie van de muurschilderingen van Tassin. Mireille Orlent schreef onder de titel “Een hemelse boodschap” een cultuurhistorische studie van de Sint-Pietersbandenkerk in Lommel en Kathleen Hamaekers schreef een bijdrage over de restauratie van de muurschilderingen. U kan deze publicatie van 68 bladzijden dik aankopen voor de prijs van 10 euro tijdens Open Monumentendag in de kerk.

(foto: Robin Mues)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio