Foltering in Antwerpse kleuterschool: 'Juf was niet eens aanwezig op speelplaats'

Print

Het incident deed zich voor in basisschool De Bijtjes in Antwerpen. Inzet: enkele foto’s die de moeder op Facebook postte. Foto: FRederik beyens/HBvL

Antwerpen -

Tientallen ouders hebben deze ochtend verzameld voor de poort van de Antwerpse kleuterschool 'De Bijtjes'. Ze schreeuwden hun woede uit omdat een juf een van de kinderen op de speelplaats zou hebben gewurgd met een koord. 'Maar uit de informatie die we hebben blijkt dat de betrokken leerkracht niet aanwezig was op de speelplaats', zegt Joke Cortens van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Schepen van Onderwijs Claude Marinower roept alvast op tot kalmte.

Het Antwerpse stedelijk onderwijs stelt een onderzoek in naar een ernstig feit op de speelplaats van kleuterschool De Bijtjes, waarbij een vijfjarig jongetje zich bijna verhing aan een touw. De ouders beschuldigen een juf van geweldpleging. De ouders hebben een klacht ingediend bij de politie. Volgens de moeder werd haar zoontje door een kleuterjuf ‘gefolterd’. ‘Omdat hij niet in de rij wilde staan, werd hij geslagen en daarna opgehangen aan een touw’, zo schrijft ze op haar facebookpagina, waar ze ook foto’s plaatste van de verwondingen.

De beelden werden massaal gedeeld. De moeder riep ook op vandaag aan de schoolpoort te protesteren. ‘Ik zal er alles aan doen dat die juffrouw haar baan kwijtraakt’, klinkt het. En deze ochtend gaven tientallen vrouwen navolging aan de oproep. Een voorgangster kroop op een verhoog en zwaaide met een touw.

'Verwondingen aan de hals'

De feiten dateren van vorige week vrijdag. Volgens Gonda Verhaert, topvrouw van het stedelijk onderwijs in Antwerpen, gebeurde op de speelplaats van De Bijtjes een ongeval met een vijfjarig jongetje van Turkse origine. ‘Op het einde van de speeltijd heeft een kleuter verwondingen aan de hals opgelopen’, zegt Verhaert. ‘Bij de rijvorming werd dit vastgesteld. De wonden werden onmiddellijk verzorgd. De school heeft de ouders zo snel mogelijk verwittigd.’

De ouders reageerden aanvankelijk erg rustig en begripvol, maar later op de dag beslisten ze toch aangifte te doen tegen een juf. Volgens de moeder zou haar zoontje hebben verteld dat de juf hem eerst had geslagen. Daarna zou ze hem met een touw hebben opgehangen. ‘Ik stap naar de rechtbank. ­Deze juffrouw heeft mijn zoontje gefolterd’, stelt de moeder.

Schepen van Onderwijs bemiddelt, maar roept op tot kalmte

Intussen werd ook schepen van Onderwijs Claude Marinower officieel op de hoogte gesteld van het incident. De schepen zal de zaak terdege laten onderzoeken. 'Ik heb onmiddellijk informatie ingewonnen bij het stedelijk onderwijs en gevraagd mij een gedetailleerd feitenverslag te bezorgen', klinkt het. Ook de ouders van de kleuter en de betrokken juf zijn al gecontacteerd. Op korte termijn zal er een afzonderlijk gesprek volgen om het incident te bespreken en te onderzoeken. De schepen zegt verder nog dat hij diep onder de indruk is door wat er gebeurd is. 'Vooreerst roep ik op tot kalmte. Niemand is gebaat bij een escalatie.'