Zwitsers parlement stemt tegen schorsing asielrecht

Print

Christoph Mörgeli Foto: REUTERS

Met duidelijke meerderheid hebben de Zwitserse parlementsleden een schorsing van het asielrecht afgewezen. Woensdagavond stemden 103 afgevaardigden tegen en 48 voor een overeenkomstig voorstel van de conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). Tijdens de debatten in de Bondsvergadering, het Zwitsers parlement, werd het voorstel fel bekritiseerd.

De SVP, de grootste partij in Zwitserland, wilde dat de regering in Bern door middel van de noodwet de asielwetgeving voor minstens een jaar gedeeltelijk buiten werking stelde. Tijdens die periode zou niemand nog in aanmerking komen voor een asielprocedure of als vluchteling erkend worden. Tegelijkertijd zouden de grenzen weer systematisch en in geval van nood met de hulp van het leger gecontroleerd worden.

Volgens de SVP neemt Zwitserland al jarenlang meer dan het gemiddelde aantal asielzoekers op. Tegenover de grote vluchtelingenbewegingen in Europa kan ook Zwitserland door een plotse grote toestroom van asielzoekers verrast worden.

Linkse partijen noemden het voorstel ‘onmenselijk’. De SVP hitst de mensen in de verkiezingsstrijd op tot xenofoob gedrag. Ook liberale en christendemocratische politici distantieerden zich. In Zwitserland vinden op 18 oktober parlementsverkiezingen plaats.