Bekende Limburgers nemen het op voor Radio 2

Print

Foto: Chokri Mahassine

Bekende Limburgers nemen het op voor Radio 2 op sociale media. De VRT besliste gisteren dat Radio 2 Limburg moet verhuizen naar Leuven en ook minder zendtijd krijgt. In de regio blijft alleen een kleine radiohub achter. Op Facebook en Twitter verschijnen foto's van BV's die poseren met het logo van Radio 2 en de slogan 'Mijn Familie'. Volgens de Limburgse sp.a-voorzitter Peter Van Velthoven is het opdoeken van Radio 2 Limburg zelfs een moedwillige strategie van de Vlaamse regering om het 'Limburggevoel' te kraken.

Stijn Meuris en Chokri Mahassine poseren met het logo op Facebook (zie foto's). Chokri doet dat zonder woorden, volgens Meuris voelen ze in Brussel niet meteen wat de specifieke 'Limburg-touch' is als het op radio aankomt. "Het plan om Radio 2 Limburg te sluiten en te vervangen door 'een hub' (een onderbezet schaamlapje om te doen alsof ze de provincie wel nog bedienen), is geen goed plan. Overigens, waarom zouden Radio 2 Gent en Leuven dan wél mogen blijven? Nu nog Het Belang Van Limburg vervangen door Het Nieuwsblad Van Limburg (zelfde uitgeversgroep, Mediahuis) en de regionale ontmanteling is totaal."

Limburggevoel afpakken

Voor Peter Vanvelthoven (voorzitter sp.a Limburg) en Rob Beenders (Vlaams parlementslid sp.a) is dit de zoveelste beslissing van de regering om de sterkte en troeven van Limburg onderuit te halen. “De afschaffing van Radio 2 Limburg past in het plan van deze Vlaamse Regering om de Limburgse identiteit af te nemen. Hun doel is simpel: mensen moeten zich in de eerste plaats Vlaming voelen, Limburger komt op de tweede plaats."

"Elke versterking van het Limburggevoel moet sneuvelen. Dat kunnen wij niet begijpen  Of men het in Brussel nu wil of niet, het is net omwille van de sterke samenhorigheid dat deze regio er telkens bovenop geraakt en voorsprong neemt. Het lijstje wordt trouwens alsmaar langer. Naast het stopzetten van Radio 2 Limburg worden ook volgende Limburgse initiatieven afgeschaft: afschaffen provinciefonds, financiering regionale landschappen en bosgroepen bedreigd, afschaffen provinciale bibliotheek
afschaffen Limburgs jeugd, sport en cultuurbeleid, Spartacus staat on hold, grote mobiliteitsdossiers gaan geen milimeter vooruit (Noord-Zuid) en de structurele onderfinanciering voor Limburg uit reguliere middelen."

"Als Vlaanderen het regionale wil afbouwen, moeten we vanuit Belgisch Limburg meer kijken en samenwerking zoeken met Nederlands Limburg. Het zou daarom goed zijn om beide Limburg ook op vlak van media te verenigen en te streven naar 1 regionale radio- en TV zender. sp.a Limburg wil nu werk maken van schaalvergroting in plaats van inkrimping en afschaffing. Dit is goed voor de Limburgers en geeft garantie voor de werkgelegenheid op lange termijn.”

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes betreurt het dat Radio 2 haar stad verlaat. "De stad heeft de regionale zender steeds een warm hart toegedragen, al van bij haar oprichting. Voor veel inwoners is de zender dan ook een echt Hasselts icoon. Zo staat het gebouw aan de Rodenbachstraat bij velen nog in het geheugen gegrift als de thuishaven van de legendarische programma’s die er werden gemaakt, ook al wordt er al een tiental jaar uitgezonden van op de locatie langs de Universiteitslaan.

Met het opdoeken van de Radio 2 Limburg verdwijnen er daarnaast ook een aantal Hasseltse jobs. Dit maakt het voornemen van de VRT eens zo schrijnend, zeker in deze moeilijke economische tijden."

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio