Ook Onkelinx wil Senaat bevolken met burgers die uitgeloot werden

Print
Ook Onkelinx wil Senaat bevolken met burgers die uitgeloot werden

Foto: BELGA

Ook Laurette Onkelinx, PS-fractieleidster in de Kamer, wil burgers via lottrekking een zitje geven in een hervormde Senaat, zo blijkt uit interviews in de Franstalige pers. Daarin pleit ze ervoor om de Senaat om te vormen tot een gemengde assemblee, waar naast politici ook plaats is voor burgers, die bij lottrekking worden aangeduid.

Twee weken geleden lanceerde SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven reeds een voorstel om de Senaat om te vormen tot een assemblee van 150 burgers die via een getrapte lottrekking aangeduid zouden worden. Hij kreeg toen zware tegenwind van N-VA-fractieleidster Annick De Ridder. Die schoot het idee af als 'een 'krampachtige reanimatieoefening met een hoog absurditeitsgehalte'.

Laurette Onkelinx benadrukt dat het om een 'persoonlijk idee' gaat, dat ze binnen de partij ter discussie wil voorleggen. 'Ik geloof dat het aan een verwachting en een nood beantwoordt', legt ze uit. Volgens haar moet het voorstel de Senaat terug meer gewicht geven. 'Wat men ook zegt, de Senaat heeft als instelling niet veel meer te zeggen', meent de PS-politica.

MR-fractieleider in de Senaat, Jean-Paul Wahl, haalt uit naar de socialistische verkozenen die er totaal geen weet van hebben dat de Senaat sinds de zesde staatshervorming 'een nuttige en interessante rol' vervult als ontmoetingsplaats van de deelstaten en als reflectieplaats over de grote maatschappelijke uitdagingen.

Wahl zet een verbetering van het algemeen stemrecht te verkiezen boven lottrekking. Maar hij verwerpt het idee op zich niet om de participatie van de burger te verhogen. Hij verwijst ook naar de MR-voorstellen over de volksraadpleging, de rechtstreekse verkiezingen van de Waalse en Brusselse minister-president en mogelijkheid voor de kiezer om zich over een coalitie op gewestniveau uit te spreken.

Overigens had MR-senator Richard Miller in maart 2014 als hoofd van het studiecentrum Jean Gol in eigen naam gepleit voor een systeem waarbij burgers bij lottrekking naar het parlement gestuurd zouden worden. Hij deed zijn voorstel na de voorstellen van auteur David Van Reybrouck.