75.000 ondertekenaars vragen behoud van ‘natuur in de buurt’

Print
75.000 ondertekenaars vragen behoud van ‘natuur in de buurt’

Foto: BELGA

Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) nam woensdagnamiddag een boek met 75.000 handtekeningen in ontvangst van Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap, de drie 'terreinbeherende verenigingen' in Vlaanderen. De natuurverenigingen en ondertekenaars hopen dat de minister kleine natuurgebieden niet laat vallen in de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet, de minister verklaarde dat ze dat niet van plan was.

Meer dan honderd vrijwilligers van de drie verenigingen verzamelden op het Koningin Maria Hendrikaplein en hielden actieborden omhoog met verwijzingen naar de kleine natuurgebieden waarin ze actief zijn. De overhandiging van het boek met de 75.000 handtekeningen uit de petitie vormde het slot van de actie 'Red de natuur in je buurt'.

De opmaak van uitvoeringsbesluiten, in navolging van het nieuwe natuurdecreet, vormden de aanleiding van de actie. 'Door de focus te leggen op Europese natuur dreigen vooral kleine natuurreservaten en natuurgebieden die samen met gemeenten beheerd worden, uit de boot te vallen', zeggen de verenigingen. 'Mochten de plannen van de administratie onverkort uitgevoerd worden, dan zou niet minder dan één derde van alle natuurgebieden belangrijke middelen voor het onderhoud en de openstelling verliezen.' De verenigingen wijzen erop dat de meeste van de natuurgebieden organisch gegroeid zijn op initiatief van de buurtbewoners. 'Die inspanningen hebben de voorbije jaren tot een groen netwerk van honderden natuurreservaten geleid.'

Minister Schauvliege herhaalde dat 'natuur in de buurt' ook voor haar belangrijk is. 'Maar iedereen die aan natuurbeheer doet, weliswaar met dezelfde kwaliteitseisen, moet dezelfde subsidies kunnen krijgen', zei Schauvliege. 'We gaan de subsidiepot niet afbouwen en ook geen subsidies afschaffen voor kleine natuurgebieden. Er zullen alleen meer mogelijkheden voor meer mensen zijn.'

Op het kabinet van de minister is voorts te horen dat de uitvoeringsbesluiten dit najaar goedgekeurd worden. Het overleg met de terreinbeherende verenigingen loopt ook nog.