Verdediging Aquino's dagvaardt bijkomende getuigen, proces gaat vrijdag verder

Print
Hasselt / Maasmechelen -

Tijdens zijn uitgebreid betoog heeft advocaat Walter van Steenbrugge aan de correctionele rechtbank van Hasselt gevraagd om de strafvordering tegen zijn drie cliënten onontvankelijk te verklaren en sluit hij zich aan bij het pleidooi van Jef Vermassen. Die had om de oproeping en ondervraging gevraagd van een spilfiguur die meegewerkt heeft aan de poging om een drugsroute naar Spanje op te zetten. Het proces wordt vrijdagnamiddag hervat.

Jef Vermassen kwam woensdagnamiddag als eerste aan het woord. Hij citeerde tijdens zijn pleidooi uit verschillende berichten tussen B.S. en de inspecteur en stelde zich vragen over de werkwijze van de gerechtelijke politie. Uit de mails moet blijken dat B.S. actief heeft meegewerkt met de politie om connecties te maken met zijn contacten en de familie Aquino. Uit de mails blijkt ook dat B.S. een verklaring heeft gedaan die stevig geredigeerd werd door de betrokken inspecteur. Deze verklaring zit echter niet in het dossier.

'Als ik dat allemaal lees dan begrijpt u toch dat ik met een probleem zit. Ik moet een man verdedigen en hij heeft recht op een eerlijk proces. Maar dit ruikt aangebrand. Dit is toch wel iets speciaal. Dan denk ik: hoe kan dat daar door geraakt zijn? Hier moeten we in een democratisch land wel vragen stellen. Ik moet die mannen in eer en geweten verdedigen. En dat betekent dat ik mijn rechten opeis. Als ze schuldig zijn moet u ze veroordelen, maar dit roept vragen op', aldus Vermassen. 'We hebben zoveel vragen en we kunnen dit in de 21ste eeuw in een rechtsstaat niet toedekken. We moeten het uitspitten en we hopen dat u een beslissing neemt om die man te verhoren. Om zo meer klaarheid te krijgen in het dossier.'

Voor Walter Van Steenbrugge gaat de oproeping van B.S. als getuige echter niet ver genoeg. Hij vraagt ook de oproeping van drie Nederlanders, een Spaanse undercover en een Federale onderszoeksrechter. Tijdens zijn pleidooi van anderhalf uur hekelde Van Steenbrugge ook de gang van zaken tussen de twee BOM-arresten en het weigeren van verschillende onderszoekdaden door de onderszoeksrechter. Ook de bevolen beschadiging van het dossier door een onderzoeksrechter zit de strafpleiter hoog. De overige advocaten van de verdediging sloten zich aan bij de vraag tot oproeping van Vermassen en Van Steenbrugge.

'Niet nuttig'

Volgens het federale parket is het echter niet nodig dat B.S. en een politieinspecteur opgeroepen worden om te getuigen. Volgens de procureur kan en zal de inspecteur niets anders kunnen doen dan zich beroepen op zijn beroepsgeheim en staat het al vast dat B.S een infiltrant is. 'We weten dat het een burgerinfiltrant is. Wij vragen of af waarom hij opnieuw gehoord moet worden. Dit is niet nuttig of noodzakelijk', zo argumenteerde het federale parket.

Met die uitleg namen de advocaten van de Aquino's geen genoegen en tijdens de zitting lieten ze al weten dat ze B.S, de inspecteur en nog twee andere personen tegen de zitting van maandag zullen dagvaarden. De debatten worden geschorst tot vrijdag 14 uur zodat de rechters kunnen beslissen of de gedagvaarden verhoord worden.

Gsm's

De procesdag verliep woendsag niet zonder slag of stoot. Zo werd de zitting in de voormiddag al ruim twee uur geschorst nadat meester Buisseret, die de weduwe van de vermoorde Silvio Aquino verdedigt, uitstel vroeg omdat haar cliënte na de recente gebeurtenissen niet in staat is om de rechtszaak te volgen. De rechtbank verwierp die vraag en is van oordeel dat de weduwe kan rekenen op haar raadsmannen om haar rechten te verdedigen. Tijdens het verhoor van Liskova beriep de vrouw zich op haar zwijgrecht.

Ook tijdens het pleidooi van Vermassen werd de zitting ruim een uur geschorst. Dat gebeurde nadat de gsm van één van de beklaagden afging. Iedereen moest van de rechter zijn gsm inleveren. Dit weigerden de advocaten omdat er mogelijk vertrouwelijke informatie in hun toestellen zit. Uiteindelijk mochten de advocaten hun toestel houden en kregen zij net als de journalisten het recht om een laptop te gebruiken tijdens de zitting. Alle andere aanwezigen moesten hun toestel inleveren.