Juncker: “Europa moet vluchtelingen opvangen, er is geen alternatief”

Print
Juncker: “Europa moet vluchtelingen opvangen, er is geen alternatief”

Jean-Claude Juncker Foto: AFP

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft in het Europees parlement zijn State of the Union gehouden. Juncker wil dat de quota die in zijn spreidingsplan voorzien zijn, aan alle lidstaten verplicht opgelegd worden, en wil dat daarover tegen volgende week een akkoord is. “Het gaat hier om mensen, niet om aantallen.”

Juncker maakte duidelijk dat een oplossing voor de vluchtelingencrisis prioriteit nummer 1 is op de agenda van de Europese Commissie. ‘Het ontbreekt aan Europa in de Europese Unie en de unie ontbreekt in de Europese Unie’, was Juncker streng. ‘Daar moeten we verandering in brengen. We hebben daar ook een mandaat voor gekregen van de Europese kiezer.’

‘We zijn te weinig trots op onze Europese Unie’, legde Juncker de vinger op de wonde. ‘Ondanks onze zwakke punten wordt Europa wereldwijd gezien als een plaats van hoop en een oord van ballingschap. We moeten daar geen angst van hebben, maar moeten er trots op zijn.’

‘We moeten deze vluchtelingencrisis aanpakken, er is geen alternatief’, aldus Juncker. ‘Het heeft geen zin dat de lidstaten de schuld voor het falen bij elkaar leggen of naar Brussel wijzen, we moeten ons herinneren wat werd afgesproken. We moeten trouwens niet van 0 beginnen: de commissie-Barrosso heeft sinds het begin van deze eeuw al veel aan asielwetgeving.’

‘Europa heeft slechte ervaringen met discriminatie op vlak van geloof’

Zoals vooraf al uitlekte wil Juncker dat de verschillende lidstaten samen 120.000 vluchtelingen extra opvangen, bovenop de 40.000 die al werden aangekondigd in mei. De Commissievoorzitter wil dat zijn spreidingsplan verplicht wordt opgelegd aan alle lidstaten. ‘Ik hoop dat deze keer echt iedereen gaat meedoen. Geen mooie woorden, maar daden. Het gaat hier om mensen, niet om aantallen.’

De Commissievoorzitter veroordeelde ook de weigering van landen als Hongarije en Polen om islamitische vluchtelingen op te nemen en verwees daarbij naar de jodenvervolging door de nazi’s. ‘Dit continent heeft daar heel slechte ervaringen mee. Er is geen onderscheid te maken op het vlak van kleur, religie of afkomst als het gaat om vluchtelingen.’

In de marge van de migratiediscussie riep Juncker de lidstaten ook op 1,8 miljard euro in te zamelen voor een noodfonds voor de Afrikaanse landen.

‘Kan niet dat eurozone internationaal als kippenhok wordt voorgesteld’

‘We hebben gedaan wat we moesten doen’, blikte Juncker verder nog terug op het derde hulppakket waarover een akkoord werd gevonden met Griekenland. De Commissievoorzitter noemde het wel spijtig dat er in het heetst van de strijd openlijk over een Grexit gesproken werd.

Juncker had het ook over het Europese economisch beleid. ‘Ik ben er altijd voorstander van geweest om bedrijven te belasten in het land waar ze hun winsten genereren’, oogste de Commissievoorzitter lof. Hij riep ook op om de oude Europese regel die bepaalt dat werknemers overal hetzelfde loon moeten krijgen, nieuw leven in te blazen. Ten slotte wilde hij ook een betere internationale vertegenwoordiging van de eurozone. ‘Het kan niet dat we worden voorgesteld als een kippenhok waar iedereen zomaar in en uitloopt. De voorzitter van de Eurogroep moet de enige spreekbuis zijn.’

Andere aandachtspunten: Groot-Brittannië, Oekraïne en klimaat

Juncker riep ook op tot het uitwerken van een ‘eerlijke overeenkomst’ met Groot-Brittannië. ‘We moeten aan werken aan een eerlijke deal waarbij Groot-Brittannië zich verbindt tot de vrijheden van de eengemaakte markt en de waarden die alle 28 lidstaten delen.’

‘De bureaucratie en corruptie in Oekraïne moeten worden ingeperkt’, was Juncker dan weer streng voor de nieuwe Oekraïense machthebbers, maar hij had ook een belangrijke boodschap voor Russisch president Vladimir Poetin. ‘De veiligheid aan de grenzen van de Europese lidstaten is onaantastbaar. Dat moet Moskou goed weten, en Polen en de Baltische staten moeten weten dat we er zullen zijn voor hen en dat de Europese solidariteit geen holle term is.’

De Commissievoorzitter liet tot slot nog een tekst met klimaatdoelstellingen verdelen. ‘Ik vind dat we als Europese Unie de lat hoog moeten leggen in aanloop naar (de klimaattop in, red.) Parijs. We doen al meer dan anderen, we pakken de oorzaak aan van een volgende migratiegolf. We moeten nu optreden want we hebben geen tijd te verliezen.’