DE KERN

Radio 2 Limburg

Print

Gisteren lekte de transformatienota uit waarmee de VRT tegen 2020 zo’n 25 miljoen euro op jaarbasis wil besparen. Er is geen enkele reden waarom de openbare omroep niet zou moeten besparen. De Vlaamse overheid zit krap bij kas. Alle Vlaamse overheidsdiensten en instellingen moeten de buikriem aanhalen. Dan is het logisch dat ook de VRT dat moet doen. Al geven we toe dat een besparing van 25 miljoen euro op een budget van 400 miljoen euro, waarvan 275 miljoen euro aan dotaties, best veel geld is.

Het is niet aan ons om te zeggen op welke posten de VRT moet besparen. De directie en weet dat veel beter. Al lijken de keuzes die de VRT-directie naar voren schuift ons logisch. Wanneer bedrijven moeten herstructureren, dan wordt er eerst gesneden in de niet-kerntaken, zoals security en catering, en worden die uitbesteed. Daarnaast wil de VRT de kam halen door de kerntaken. En ook hier worden de juiste klemtonen gelegd. Zo zal er weinig of niet bespaard worden op nieuws, duiding, educatie en cultuur. Dit zijn juist de sterke punten van de VRT.

Er zal wel bespaard worden op de alsmaar duurder wordende sportrechten. In dit verband vragen we ons al langer af waarom VRT, VTM en Vier niet samen bieden op die internationale sportrechten en de sportwedstrijden uitzenden op een gezamenlijk sportkanaal.

Tot slot wil de VRT inzake fictie enkel nog het uitermate populaire ‘Thuis’ in eigen huis maken. Andere fictiereeksen zullen worden uitbesteed. Dat hoeft geen drama te zijn. Er zijn in Vlaanderen voldoende productiehuizen die uitstekende programma’s kunnen maken en daarmee internationale prijzen wonnen. Wat ze voor de commerciële zenders doen, kunnen ze ook voor de VRT doen.

Wat we wel vreemd vinden, is dat de VRT-directie de vijf provinciale nieuwsuitzendingen van ’s morgens wil vervangen door eenzelfde Vlaams regionaal nieuws voor alle vijf de provincies samen. We leven in een geglobaliseerde wereld waarin de behoefte aan regionale verankering om zich nog thuis te kunnen voelen in die geglobaliseerde wereld, alsmaar toeneemt. Net zoals Het Belang van Limburg en TV Limburg speelt ook Radio 2 Limburg in op deze behoefte. Bovendien wordt het radiohuis van Radio 2 Limburg in Hasselt in principe gesloten. In de plaats komt er een kleine regionale hub. Daar zal minder volk voor nodig zijn dan de 15 medewerkers die Radio 2 Limburg nu telt. Dat vinden we helemaal jammer. De redactie van Het Belang van Limburg wil dan ook uitdrukkelijk haar solidariteit betuigen met alle medewerkers van Radio 2 Limburg.