Vitamines moeten agressie in gevangenis beperken

Print
Vitamines moeten agressie in gevangenis beperken

Foto: ss

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie gaat volgend jaar gedetineerden in zeven gevangenissen voedingssupplementen geven. In de hoop zo het aantal geweldsincidenten terug te dringen. Dat is een unicum in de wereld.

Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat gevangenen die extra vetzuren, vitamines en mineralen tot zich nemen minder agressief gedrag vertonen. ‘Wij maken als eerste land de stap van laboratorium naar praktijk’, zegt Ap Zaalberg van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie in de Volkskrant.

Vrijwilligers

Aan het praktijkonderzoek dat volgend jaar begint, moeten uiteindelijk enkele honderden gedetineerden meedoen, aldus de woordvoerder van het ministerie. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Het onderzoek gaat enkele jaren duren met een tussentijdse evaluatie.

Geweld van gedetineerden komt veelvuldig voor in gevangenissen. Bij een proef van Zaalberg voor zijn doctoraatsonderzoek over het onderwerp, daalde het aantal incidenten bij gevangenen die extra supplementen hadden geslikt met 34 procent.

Volgend jaar krijgen gedetineerden in vijf penitentiaire inrichtingen en twee jeugdinrichtingen extra voedingssupplementen. Dan beginnen Leidse onderzoekers ook een proef om te kijken of langdurig opgenomen psychiatrische patiënten minder agressief worden door betere voeding.