Meer dan 7.700 mensen zoeken job in het onderwijs

Print
Meer dan 7.700 mensen zoeken job in het onderwijs

Foto: Photo News

In juli waren er 7.755 werkzoekenden die leerkracht willen worden, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. Net geen 3.000 werkzoekenden gaven als “beroepsaspiratie” kleuter- en lager onderwijs aan (2.992), de 4.763 overigen gaven het secundair onderwijs aan als aspiratie.

Die groep mensen die een baan in het onderwijs ambieert bestaat uit mensen die reeds het geschikte diploma voor een lerarenbaan hebben, maar ook mensen die nog niet de juiste diploma’s hebben. In deze groep zitten bijvoorbeeld personen met diploma hoger onderwijs die nog geen bijkomende specifieke lerarenopleiding (SLO) gevolgd hebben.

Het cijfer voor juli ligt hoger dan anders omdat er traditioneel meer werkzoekenden zijn omwille van de zomervakantie.

Anderzijds zijn er de vacatures. In juli stonden bij de VDAB 1.205 betrekkingen open voor het kleuter- en lager onderwijs. Voor het secundair onderwijs stonden 1.817 vacatures geregistreerd, samen dus 3.022.

En dan zijn er nog de eventuele lerarentekorten. Bij de onderwijskoepels valt te horen dat er in het begin van het schooljaar geen, of amper, tekorten zijn, maar dat dit toeneemt naarmate het jaar vordert, bijvoorbeeld wegens vervangingen van zieke leerkrachten.

Knelpuntvakken

Voorts leidt de VDAB in Gent, Brussel en Antwerpen werkzoekenden op naar leerkracht lager of kleuteronderwijs. In Brussel en Antwerpen kunnen werkzoekenden via een SLO met VDAB-contract het vereiste diploma halen om in het secundair aan de slag te gaan, in Antwerpen wel enkel voor technische vakken. Ook kunnen gediplomeerde leerkrachten in Antwerpen een bijkomende opleiding van 1 jaar volgen voor knelpuntvakken die ze nog niet mogen geven.

Voor het eerst sinds 2008 staat het beroep van leraar dit jaar niet op de lijst met knelpuntberoepen, omdat de meeste vacatures vlot ingevuld raken. In de grootsteden zijn er meer problemen, net als voor bepaalde veelal technische vakken.