Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen in 2017

Print
Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen in 2017

Themabeeld Foto: put

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou toch nog in 2016 overschreden worden, zo heeft het Planbureau dinsdag meegedeeld. Door de overschrijding in december 2016 zouden bijgevolg de sociale uitkeringen in januari 2017 met 2 procent verhoogd worden. Een maand later zouden dan de ambtenaren 2 procent meer loon krijgen.

Bij de inflatievoorzichten van een maand geleden zei het Planbureau nog dat een indexering niet zou plaatsvinden in 2015 of 2016.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert reeds van november 2012. Maar zoals bekend besliste de federale regering een indexsprong. Voor de indexsprong in voege kwam, sprak het Planbureau begin april nog van een overschrijding van de spilindex in januari 2016. Met de indexsprong zou dit dus een jaartje verlaat worden, zo blijkt nu. Overigens kwam de indexsprong bovenop de lage inflatiestanden die een indexering reeds op de langere baan stuurden.

Het Planbureau wijst er wel op dat er nog een en ander kan wijzigen. “Door de voorziene evolutie van de inflatie en het eerder stabiel verloop van de gezondheidsindex tijdens de tweede helft van 2016, is de maand van overschrijding van de spilindex zeer gevoelig voor een opwaartse aanpassing van de prijzen.”

Indirect heeft de overschrijding van de spilindex ook gevolgen voor de privé. In sommige sectoren volgt er dan een aanpassing van de lonen. Maar andere sectoren doen dit dan weer op een vast tijdstip.

Voorts gaat het Planbureau nu uit van een gemiddelde jaarinflatie van 0,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. In 2014 bedroeg de geldontwaarding amper 0,34 procent.