150 nieuwe asielzoekers weggestuurd aan Vreemdelingenzaken

Print

Dinsdagochtend was de opkomst aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een stuk lager dan op maandag. In de wachtzaal werd opnieuw het maximumaantal van 250 asielzoekers binnengelaten. 150 nieuwkomers werden weggestuurd.

Maandag stonden bij de opening van het gebouw op de Antwerpsesteenweg zo’n 720 te wachten. Tweehonderd onder hen kregen een oproep om dinsdag terug te komen, nog eens honderd woensdag en de laatste zeventig zelfs donderdag.

Dinsdag kwamen niet alle 200 asielzoekers opdagen, waardoor de dienst nog een groot aantal nieuwkomers kon binnenlaten. Hierbij kregen jonge gezinnen, vrouwen, ouderen en zieken voorrang.

De resterende 150 asielzoekers kreeg een brief waarmee ze zich woensdag mogen aanbieden, samen met de 200 die gisteren al een brief kregen. Sommige asielzoekers moeten al drie nachten op straat slapen voor de overheid hun asielaanvraag kan registreren en hen opvang kan bieden.

Nieuwe medewerkers

Op 1 september begonnen in totaal ook 29 nieuwe medewerkers op de Dienst Vreemdelingenzaken, waarvan er zich 20 zullen bezighouden met Asiel en Migratie.

‘Zij worden hoofdzakelijk ingezet bij de dossierbehandeling, want ook hier hebben we al een achterstand weg te werken’, zegt Geert De Vulder, woordvoerder bij DVZ. ‘Het heeft geen zin om veel mensen aan het werk te zetten in de wachtzaal als daar geen uitzicht is op verhoging van de totale opvangcapaciteit.’

Klein-Calais

Het kabinet van staatssecretaris Francken bekijkt momenteel mogelijke maatregelen voor de asielzoekers die rondhangen in de buurt van het Noordstation. Het Maximiliaanpark lijkt steeds meer op Klein-Calais. Het vuilnis stapelt zich op en passanten die het niet meer kunnen aanzien, komen de asielzoekers eten en drinken brengen.