Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) op werkbezoek bij VDAB in Genk

“Taalachterstand moet dringend aangepakt”

“Bijna 40 procent van de werkzoekenden in Genk heeft een allochtone achtergrond. Gebrekkige scholing en taalachterstand vormen nog al te vaak een belemmering bij het zoeken naar een job. Daar moet dringend iets aan gedaan worden.” Dat zegt kamerlid Zuhal Demir (N-VA) na een werkbezoek aan de VDAB in Genk.

Guido CLOOSTERMANS

De werkloosheid in Limburg is in de maand juli met bijna 11 procent gestegen ten opzichte van de maand juni. Daarmee werd de vooruitgang die het voorbije jaar werd geboekt, in één klap tenietgedaan.

Vooral in de vroegere mijngemeenten is de situatie kritiek, vooral door de grote toestroom van jonge schoolverlaters. “In de mijngemeenten komen immers verschillende problemen samen: taalachterstand en korte of zelfs geen opleiding. In Genk heeft maar liefst 38 procent van de werklozen een allochtone achtergrond”, aldus N-VA-kamerlid Zuhal Demir. “Het wegwerken van taalachterstand is dan ook een prioriteit. Als voorzitter van het Agentschap Integratie en Inburgering ben ik trouwens van plan om daarover met de VDAB te gaan praten.”

Zuhal Demir zegt tijdens haar werkbezoek heel veel mensen te hebben ontmoet die echt wel willen werken. “Maar dan moet er ook werk zijn. Heel wat nieuwe bedrijven, met name in de logistiek, kiezen dezer dagen immers voor een vestiging in Nederlands-Limburg. De verlaging van de loonlasten moet ervoor zorgen dat investeerders terug voor ons kiezen en dat er in Limburg opnieuw jobs worden gecreëerd.”

Bouw

Volgens Zuhal Demir moet er ook iets gedaan worden aan de toevloed van buitenlandse bouwvakkers. “Heel wat werklozen willen echt wel in de bouw werken. Blijkbaar zijn er momenteel 33.000 buitenlandse bouwvakkers in ons land aan de slag, maar zijn betalen wel RSZ in het land waar ze wonen. Als buitenlandse bouwvakkers ook RSZ-bijdragen zouden moeten betalen in het land waar ze werken, zou dat de concurrentie een stuk eerlijker maken. Europa moet daar echt werk van maken.”

Tot slot breekt Zuhal Demir een lans voor betere mobiliteit. “Genk is de tweede grootste stad van Limburg, maar het duurt twee uur om in Antwerpen of Brussel te geraken. Dat maakt het voor werklozen moeilijk om elders werk te zoeken.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio