Olivier Chastel (MR)

Olivier Chastel (MR)© BELGA

Theo Francken

Theo Francken© AFP

thumbnail: Olivier Chastel (MR)
thumbnail: Theo Francken

Ook coalitiepartner MR bekritiseert voorstel De Wever over vluchtelingenstatuut

N-VA-voorzitter Bart De Wever “vertelt onwaarheden” in zijn voorstel om een afzonderlijk statuut voor vluchtelingen te creëren. Dat stelde zijn MR-collega Olivier Chastel vrijdag op Bel-RTL. Donderdag had de MR nog voorzichtig gereageerd op de verklaringen van De Wever.

Bart De Wever wakkerde woensdagavond het debat over asiel aan door te pleiten voor een afzonderlijk sociaal statuut voor vluchtelingen. Het is volgens hem moeilijk uit te leggen aan de burgers die heel hun leven bijdragen en belastingen hebben betaald dat iemand die nog maar net in het land is dezelfde sociale rechten krijgt.

‘Uitstekend werk van Francken’

De N-VA-voorzitter had het over kinderbijslag, werkloosheidsuitkering en sociale huisvesting.

De Wevers verklaringen zorgden voor een storm aan kritiek, onder meer inzake werkloosheidsuitkeringen. Vluchtelingen hebben geen recht op een uitkering zolang ze niet gewerkt hebben, luidde het. En inzake sociale huisvesting krijgen ze geen voorkeursbehandeling. Een aantal politieke partijen, waaronder ook de MR, wees erop dat het statuut van vluchteling door internationale conventies is vastgelegd.

Donderdag luidde het bij de MR nog dat men op parlementaire teksten wacht over de verklaringen. “Ik denk niet dat er een tekst komt. Ik denk dat het verklaringen zijn voor het eigen kiespubliek, als tegengewicht voor het uitstekende werk dat (staatssecretaris voor Asiel en Migratie) Theo Francken in de regering verricht”, zei Olivier Chastel vrijdag.

Francken: ‘Deel standpunt van voorzitter’

Francken benadrukte vrijdag bij zijn aankomst aan de Wetstraat 16 voor het kernkabinet dat hij de verklaringen van zijn partijvoorzitter onderschrijft. “Ik ben lid van de N-VA. Bart De Wever is de voorzitter van mijn partij. Het is dan ook normaal dat ik zijn standpunt deel. Maar ik ben ook lid van de regering, en het is normaal dat er in een regering over onderwerpen als migratie gepraat wordt”, antwoordde hij op vragen van journalisten.

Vluchtelingenwerk: “Wil De Wever uit conventie van Genève en EU stappen?”

© PN

Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert verbolgen op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de toestroom van vluchtelingen. Zijn voorstellen gaan in tegen de Conventie van Genève, de Europese regels en de grondwet, onderstreept topvrouw Els Keytsman.

“Wij hebben hier eerlijk gezegd geen tijd voor”, stelt Keytsman meteen scherp. “We zijn dag in dag uit bezig om alles in goede banen te leiden en een crisis te voorkomen. En we hopen van De Wever als burgemeester van de grootste stad eigenlijk hetzelfde.”

Wil De Wever een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen? “Dan moet hij uit de Conventie van Genève stappen, die voortvloeide uit alles wat we geleerd hadden uit twee wereldoorlogen”, vervolgt Keytsman. “Hij moet ook uit de Europese Unie stappen en hij moet de grondwet naast zich neerleggen, die stelt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd, op onderwijs... Die sociale grondrechten gelden voor iedereen.”

‘Europa heeft goede regels’

De topvrouw van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt het ook bijzonder teleurstellend dat De Wever “doet alsof vluchtelingen alles in de schoot geworpen krijgen”. “Het is voor hen bijzonder moeilijk om onderdak of een job te vinden. Nochtans willen, kunnen en zullen ze toch een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij.”

Keytsman spreekt ook fors tegen dat Europa faalt, zoals De Wever poneerde. “Europa heeft goede regels en procedures die al enorm veel mensen gered hebben. Europa faalt net waar de lidstaten en de afzonderlijke regeringen nationalistisch beginnen reageren en zo het Europese beleid ondermijnen.”

De Wever gaat ook simpelweg in tegen zijn eigen staatssecretaris, Theo Francken, stelt Keytsman nog vast. “Die heeft niet stilgezeten, er is dialoog, er zijn veel maatregelen. Maar De Wevers voorstellen stroken daar niet mee. Wat is hier aan de hand?”

“De Antwerpse burgemeester moet geen ideeën poneren waarvan hij weet dat ze onhaalbaar zijn”, besluit Keytsman. “Hij moet bezig zijn met alles in het werk stellen om die mensen - erkende vluchtelingen - op te vangen, te begeleiden en te integreren.”

“De Wever heeft het rechtse imago van zijn partij hersteld”

© WAS

Neen, Bart De Wever heeft in zijn spraakmakend interview in Terzake niet zozeer concrete plannen onthuld. Hij heeft vooral het rechtse, relatief harde imago van de partij hersteld, zo meent de Antwerpse politicoloog Dave Sinardet.

“Het is geen geheim dat een deel van de N-VA-kiezers van het Vlaams Belang komt”, zegt Sinardet. “Voor hen liggen thema’s als migratie en vreemdelingen erg gevoelig.”

Maar de vluchtelingencrisis noopt de regering ertoe vooral het accent te leggen op voldoende en humane opvang van asielzoekers.

“Het harde imago van de partij is verstoord”, zegt Sinardet. “Dat leidt tot kritische oprispingen bij de achterban. Staatssecretaris Theo Francken kan daar als lid van de regering niet veel aan doen. Bart De Wever heeft nu de puntjes op de i gezet.”

“Duidelijk is dat een paar van de zaken die hij voorstelt, simpelweg niet haalbaar zijn. Zoals een apart statuut voor erkende vluchtelingen, of opnieuw de Belgische grenzen bewaken. De Wever maakt hier behendig gebruik van het feit dat hijzelf buiten de regering staat. Hij kan dingen in twijfel trekken en hij kan beschuldigend wijzen naar Europa, om de achterban tevreden te houden.”

Het zal volgens Sinardet een moeilijke uitdaging blijven voor De Wever om die kiezers die uitgesproken anti-establishment zijn, aan boord te houden. “Het is nu weer voor even gelukt. Maar het vergt véél talent om tegelijk het beleid te verdedigen en zich af en toe flink boos te maken.”

Lees vrijdag meer over het betoog van Bart De Wever in Gazet van Antwerpen

Almaci: “Denkt De Wever echt dat Syriërs daar blijven wachten op IS en het regime?”

Meyrem Almaci

Meyrem Almaci© Photo News

De uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever vallen ook bij de partij Groen niet meteen in goede aarde. Voorzitster Meyrem Almaci zei zeer “afwachtend” te staan tegenover De Wevers idee voor een apart vluchtelingenstatuut.

De Wever nam woensdagavond in Terzake onder meer het Europese asielbeleid op de korrel. “Europa moet met een andere invulling komen, het is bijna onvermijdelijk dat anders de lidstaten de eigen grenzen gaan bewaken”, zei hij. “Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.”

“Ik denk dat een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen iets is waarover nagedacht moet worden”, opperde De Wever verder nog, al ga hij zelf aan dat de EU zo’n apart statuur nu verbiedt.

Almaci: ‘Wat bedoelt De Wever concreet?’

“Het is heel moeilijk te beoordelen wat dat statuut voor vluchtelingen van De Wever juist inhoudt. Welke rechten gaat hij aan die mensen geven?”, reageerde Groen-voorzitster Meyrem Almaci donderdag in De Ochtend op Radio 1. Ze betreurt ook dat sommigen nu pas met ‘ideetjes’ komen, terwijl de crisis in bijvoorbeeld Syrië al meer dan twee jaar aan de gang is en er dringend een sterk Europees beleid moet komen.

“Dit is geen natuurramp, zoals De Wever beweert”, sneert Almaci. “Dit is al jaren bezig. Dachten we nu echt dat de mensen daar tussen hamer en aambeeld gingen wachten op IS en het Syrische regime? Ik kan niets zinnigs zeggen over zijn idee zo lang er geen concrete invulling is, maar ik ben zeer afwachtend.”

Groen wilt zich in ieder geval aan de internationale verdragen houden. Welk statuut De Wever ook voor ogen heeft, ons land zal er volgens Almaci sowieso niet onderuit kunnen dat elke gerechtvaardigde vluchteling hoe dan ook hulp en ondersteuning dient te krijgen. Daarnaast moet er een betere ondersteuning van de vluchtelingenkampen komen in de buurlanden van de crisislanden, zo stelt ze.

De Wever: ‘Desnoods moeten we zelf onze grenzen controleren’

© VRT

N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwt Europa: indien de Europese Unie de vluchtelingenstroom aan de buitengrenzen niet aanpakt, moeten de lidstaten zelf maar weer grenscontroles invoeren. ‘Ik ben voor Schengen, maar als vrij verkeer van personen ook vrij verkeer van criminelen en terroristen betekent, dan moeten we daar grenzen aan stellen’, zei hij gisteren in ‘Terzake’.

Europa wordt overspoeld door vluchtelingen en het is voor elk land behelpen. Maar volgens de Vlaams-nationalisten zijn het vooral enkele landen in Noordwest-Europa die alle lasten moeten dragen. Daar is ook België bij. ‘Europa wordt overstroomd, maar sommige kelders staan volledig droog’, verwees De Wever naar landen zoals Portugal of Tsjechië, waar bijna geen asielaanvragen worden ingediend.

Erger nog vindt de N-VA-voorzitter dat landen zoals Griekenland gewoon de grenzen openstellen omdat ze weten dat de vluchtelingen toch naar andere landen trekken. Daar moet volgens De Wever dringend iets aan worden gedaan: de buitengrenzen moeten strenger worden beveiligd en de asielaanvragen moeten daar al grotendeels worden afgewerkt. Wie Europa binnenmag, moet dan eerlijk worden verdeeld over alle EU-lidstaten, vindt De Wever.

Dat Europa daar geen werk van maakt, noemt hij onbegrijpelijk. ‘Ik snap niet in wat voor ivoren toren Europa zit. De EU belet ons dingen te doen die logisch zijn.’ Zo vindt de N-VA-voorzitter het niet kunnen dat erkende vluchtelingen een sociaal statuut krijgen dat hen meer rechten geeft dan de eigen bevolking. ‘Dat is moeilijk uit te leggen aan onze eigen bevolking.’

De Wever geeft Europa dus een forse trap onder de kont. En indien er niets verandert, moeten de lidstaten zelf maar het heft in eigen handen kunnen nemen. Dat kan desnoods betekenen dat België voortaan zelf weer zijn grenzen gaat bewaken.

‘Ik ben absoluut voorstander van Schengen, maar als Europa niets doet, zal het onvermijdelijk zo zijn dat mensen zullen vragen om de eigen grenzen te laten controleren. Als vrij verkeer betekent dat er onrechtvaardige toestanden ontstaan en als vrij verkeer ook vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen’, klonk het zeer hard.

‘Karaktermoord? Ik zeg helemaal niks meer’

De Wever wil zich naar eigen zeggen zo ver mogelijk houden van het gekibbel in de regering-Michel. Hij begrijpt het allemaal niet zo goed en wil daar in elk geval niet zelf toe bijdragen. Ook als CD&V-vicepremier Kris Peeters hem ervan beschuldigt een karaktermoord te plegen op zijn persoon, begrijpt hij het niet en wil hij er niks meer over zeggen.

Kathleen Van Brempt geschokt door uitspraken De Wever

© BELGA

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) reageert geschokt op de uitspraken van Bart De Wever rond de asielcrisis. Met zijn uitlatingen impliceerde de N-VA-voorzitter volgens haar dat vluchtelingen criminelen en terroristen zijn. ‘Zo creëer je een klimaat waarin burgers asielcentra gaan belagen, zoals we dat de afgelopen dagen al in Duitsland hebben gezien’, waarschuwt ze.

De Wever nam woensdagavond in Terzake onder meer het Europese asielbeleid op de korrel. ‘Europa moet met een andere invulling komen, het is bijna onvermijdelijk dat anders de lidstaten de eigen grenzen gaan bewaken’, zei hij. ‘Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.’

‘Legt schuld bij Europa’

Volgens Van Brempt schuift De Wever ‘opnieuw alle verantwoordelijkheid van zich af’, door de schuld bij Europa te leggen. Ook als het gaat om de grote verschillen in het aantal asielzoekers tussen de verschillende lidstaten. Nochtans zijn het net de lidstaten die een eerlijk spreidingsplan hebben tegengehouden, brengt de socialiste in herinnering.

‘Er is in het Europees parlement een meerderheid die voorstander is van een verplicht spreidingsplan met quota per lidstaat, rekening houdend met verschillende factoren’, aldus Van Brempt. ‘Als De Wever graag zo’n plan heeft, dan moet hij zorgen dat België een voortrekker wordt in de Europese Raad. Hij zal alvast de steun hebben van zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. Maar die stappen zullen we De Wever niet zien zetten.’

Tot slot betreurt Van Brempt als Antwerps sp.a-fractieleidster dat De Wever meteen ‘elke solidariteit’ van de stad met extra vluchtelingen afwijst. ‘De teneur blijft, net zoals in het discours van De Wever in Terzake, gericht op het aanscherpen van wij-zij tegenstellingen’, besluit ze.

Vlaams Belang: “Hopen dat De Wever voor één keer doet wat hij zegt”

© BELGA

Oppositiepartij Vlaams Belang juicht de uitspraken toe die N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gedaan rond de groeiende instroom van vluchtelingen. Al zijn ze wel erg hypocriet, oordeelt het VB. De extreemrechtse partij vraagt De Wever dan ook om “voor één keer de daad bij het woord te voegen”.

“De woorden van De Wever staan compleet haaks op het beleid van zijn partij. De hypocrisie van N-VA tart alle verbeelding”, hekelt voorzitter Tom Van Grieken. De VB’er schiet op de extra opvangplaatsen die staatssecretaris Theo Francken creëert, maar ook op de “gratis veerdienst” die defensieminister Steven Vandeput volgens hem organiseert door met de marine mee op zoek te gaan naar bootvluchtelingen in nood op de Middellandse Zee.

Van Grieken merkt voorts op dat De Wever zwaait met recepten die Vlaams Belang al jaren bepleit. “Zowel het voorstel om vluchtelingen een apart statuut te geven, als het pleidooi om de Europese binnengrenzen opnieuw te controleren, zijn voorstellen die onze partij reeds talloze keren deed”, klinkt het.

Vlaams Belang roept De Wever dan ook op “voor één keer de daad bij het woord te voegen” en opnieuw tijdelijke grenscontroles in te voeren. Doet N-VA dat als grootste partij in de regering niet, dan zijn de uitspraken opnieuw “praat voor de vaak”, besluit voorzitter Van Grieken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.