© BELGA

‘400 miljoen per jaar besparen door verantwoord gebruik geneesmiddelen’

Ongeveer 1,6 procent van de jaarlijkse uitgaven in de gezondheidssector in België kan vermeden worden door een verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Dit komt overeen met een bedrag van 400 miljoen euro, zo blijkt donderdag uit een rapport van IMS Health.

gjs

Het vrijgekomen bedrag zou dan opnieuw geïnvesteerd kunnen worden in de gezondheidssector, bijvoorbeeld in innovatieve behandelingen, bredere toegang tot geneesmiddelen, preventiecampagnes en modernisering van ziekenhuisinfrastructuur, klinkt het.

Uit het rapport blijkt dat, bij een gebrek aan therapietrouw, geneesmiddelen niet doeltreffend zijn. Dat leidt dan tot meer complicaties en kosten. 'Als de therapietrouw voor cholesterolverlagende statines kan opgevoerd worden tot 90 procent, kan dat jaarlijks ongeveer 82 miljoen euro opleveren, dankzij vermeden ziekenhuisopnames. Dezelfde oefening kan herhaald worden voor tal van andere geneesmiddelen zoals antihypertensiva en andere chronische behandelingen', aldus IMS Health.

Voorts kost verkeerd en overgebruik van antidepressiva in België volgens IMS Health jaarlijks 70 miljoen euro. 'De focus van het overheidsbeleid zou meer moeten liggen op kwaliteitsvol voorschrijfgedrag, op het controleren van verkeerd gebruik van antidepressiva en op het voorzien van andere oplossingen voor de behandeling van depressies', luidt het.

België blijft ook één van de koplopers in antibioticagebruik in Europa, met gemiddeld 12,66 antibioticapillen per jaar per Belg, twee keer zoveel als in Nederland. Met een voorschrijfgedrag zoals in Nederland kan jaarlijks 70 miljoen euro bespaard worden.

Tot slot blijken jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten aan medicatiefouten. De economische kost van die vermijdbare medicatiefouten bedraagt volgens IMS Health meer dan 200 miljoen euro.

IMS Health benadrukt dat de lijst niet limitatief is. 'Ook in andere domeinen zijn besparingen mogelijk.'